Vitalis 2023 Dedalus - Vitalis 2023 Dedalus -

Vår prehospitala patientjournal amPHI täcker hela den prehospitala vård

Läs mer

Dedalus ska leverera lösning för Nederländernas nationella terminologitjänster

Enhetligt verktyg för enkel datadelning inom vården

Läs mer

Vill du vara med på resan?

Läs mer

ETT UNIKT ANGREPPSÄTT: KONTINUERLIG VÅRD

Hälso-och sjukvården förändras,

från händelsestyrd till fokus

på kontinuitet för patienten.

DEDALUS
PLATTFORM

Integration av tjänster inom hela vårdförloppet blir verklig genom en dedikerad plattform som erbjuder full semantisk interoperabilitet baserad på öppna integrationsstandarder (FHIR) som möjliggör moderniseringen av befintliga applikationer och skapandet av ett öppet ekosystem av lösningar som hanterar modeller av “API Economy”.

Läs mer
  • Prevention
  • Tidig upptäckt
  • Diagnos
  • Behandling
  • Rehabilitering
  • Uppföljning
  • I slutet av livet
Prevention
Prevention

Prevention sker i flera led: Lagstiftning, patientengagemang och immunisering sett från perspektivet patient och population.

Läs mer
Tidig upptäckt
Tidig upptäckt

Klinisk evidens visar att sjukdomar inom onkologi och kardiologi behöver tidig diagnos och behandling. Längs hela vårdkedjan är det fundamentalt att använda flexibla lösningar som kan hjälpa vårdpersonalen med tidig upptäckt av sjukdomar.

Läs mer
Diagnos
Diagnos

Snabbare, större och effektivare laboratorier.  Ökad digitalisering inom patologin. Nya krav på såväl säkerhet som kompetens att samarbeta i nätverk.

Läs mer
Behandling
Behandling

Grundläggande är att alla intressenter behöver komponenter som stöder gemensamt informationsutbyte, kliniska utvärderingar, medicineringen och integrering med robot- och/eller instrumentteknologi..

Läs mer
Rehabilitering
Rehabilitering

Rehabilitering är väldigt viktigt i vård av en patient. Dess betydelse kommer att växa med en ökad förväntad livslängd och därtill följande kroniska sjukdomar och funktionshinder. Vårdkedjan behöver lösningar för korrekt planering, genomförande och kontroll av olika aktiviteter och resurser

Läs mer
Uppföljning
Uppföljning

Aktiviteter som efterbehandling och eftervård på sjukhus kräver djupt engagemang från patienten och att denna är exakt informerad om behandlingsplan och får hjälp vid tillämpningen av den även i hemmet.

Läs mer
I slutet av livet
I slutet av livet

Patienten, familjen och den behandlande läkaren får stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som kan dela klinisk hälso- och sjukvård, psykologiska och sociala data, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

Läs mer


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser