Vår prehospitala patientjournal amPHI täcker hela den prehospitala vård

Dedalus ska leverera lösning för Nederländernas nationella terminologitjänster

Enhetligt verktyg för enkel datadelning inom vården

Vill du vara med på resan?

Ett Unikt Angreppsätt: Kontinuerlig Vård

Integration av tjänster inom hela vårdförloppet blir verklig genom en dedikerad plattform som erbjuder full semantisk interoperabilitet baserad på öppna integrationsstandarder (FHIR) som möjliggör moderniseringen av befintliga applikationer och skapandet av ett öppet ekosystem av lösningar som hanterar modeller av ”API Economy”.

Prevention
Prevention

Prevention sker i flera led: Lagstiftning, patientengagemang och immunisering sett från perspektivet patient och population.

Tidig upptäckt
Tidig upptäckt

Klinisk evidens visar att sjukdomar inom onkologi och kardiologi behöver tidig diagnos och behandling. Längs hela vårdkedjan är det fundamentalt att använda flexibla lösningar som kan hjälpa vårdpersonalen med tidig upptäckt av sjukdomar.

Diagnos
Diagnos

Snabbare, större och effektivare laboratorier.  Ökad digitalisering inom patologin. Nya krav på såväl säkerhet som kompetens att samarbeta i nätverk.

Behandling
Behandling

Grundläggande är att alla intressenter behöver komponenter som stöder gemensamt informationsutbyte, kliniska utvärderingar, medicineringen och integrering med robot- och/eller instrumentteknologi..

Rehabilitering
Rehabilitering

Rehabilitering är väldigt viktigt i vård av en patient. Dess betydelse kommer att växa med en ökad förväntad livslängd och därtill följande kroniska sjukdomar och funktionshinder. Vårdkedjan behöver lösningar för korrekt planering, genomförande och kontroll av olika aktiviteter och resurser

Uppföljning
Uppföljning

Aktiviteter som efterbehandling och eftervård på sjukhus kräver djupt engagemang från patienten och att denna är exakt informerad om behandlingsplan och får hjälp vid tillämpningen av den även i hemmet.

I slutet av livet
I slutet av livet

Patienten, familjen och den behandlande läkaren får stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som kan dela klinisk hälso- och sjukvård, psykologiska och sociala data, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

Jobba med oss

Du kan hjälpa till att förbättra kvaliteten på den vård som levereras till patienterna, hjälpa läkare, sjuksköterskor och all vårdpersonal att arbeta bättre.

Följ med oss

För mer information om Dedalus-lösningar som är tillgängliga på de olika marknaderna, välj landet av intresse:

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser