Diagnos

Snabbare, större och effektivare laboratorier.  Ökad digitalisering inom patologin. Nya krav på såväl säkerhet som kompetens att samarbeta i nätverk.

Diagnos

Betydelse av en effektiv diagnostisk är väsentlig i hela vårdkedjan. Att kunna förlita sig på snabbt ökande, prediktiva och effektiva tester kan göra stor skillnad vid hanteringen av nya eller existerande sjukdomar.

I in vitro-diagnostiken går utveckling mot omorganisering och projekt för konsolidering. Programvarulösningar som kan stödja stora konsoliderade laboratorier, som har råd med de senaste diagnosteknikerna, är väsentliga för att säkerställa bearbetning av allt högre testvolymer, med rätt kvalitet och kostnadsbesparingar. Dessutom accelererar digitaliseringen inom patologin snabbt: tillgänglighet av integrerade lösningar som kan stödja patologen genom hela processen, från vävnadsmanipulering till skanning är idag av största vikt för en effektiv diagnostisk tjänsty

Även i In-Vivo-diagnostik, eller bilddiagnostik, är konsolidering en av de viktigaste trenderna: Stora PACS (Picture Archiving Computerized Systems – Bildarkiverings- och kommunikationssystem) som kan tjäna många organisationer inom hela regionen, gör att all vårdpersonal kan få åtkomst till det gemensamma bildarkivet.

Dedalus stöder helt och fullt alla dessa trender, genom sin erfarenhet att leverera och implementera högkvalitativa lösningar i stor skala


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser