Sjukhus erhåller HIMSS 6-certifiering för journalsystem

Ain Al Khaleej Hospital

Med fokus på IT och digitala verktyg i världsklass har Ain Al Khaleej på kort tid gått mot att bli papperslösa och helt digitaliserade.

Systemets avancerade möjligheter inkluderar inmatning av ordinationer, dokumentation av administrerad medicinering, klinisk dokumentation och beslutsstöd, digitalisering av radiologi samt läkemedelshantering. Sedan lösningen implementerats har sjukhuset drivits papperslöst.

“Det har inte enbart varit kostnadseffektivt utan även, från ett dokumentationsperspektiv, perfekt vad gäller vår förmåga att återge exakta detaljer för diagnostisering och att tillhandahålla en mer koncis process för utbyte av information mellan läkare”

Jim Purcell, CEO för Ain Al Khaleej Hospital.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser