Innovation

INNOVATION FÖR ATT UTVECKLA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

På Dedalus brinner vi för innovation, vi drar nytta av våra möjligheter att pröva lösningar och innovationer i flera olika internationella sammanhang och snabbt kunna få ut dem på marknaden i stor skala.

För Dedalus betyder innovation att samverka med såväl vårdgivare och medarbetare inom hälso- och sjukvården som politiskt ansvariga, patienter och individer. Tillsammans kan vi förstå vad som behövs och med gemensamma krafter leda digitaliseringen mot nya utvidgade ekosystem för hälsa. På så sätt förbättras och tillgängliggörs ökad kunskap, kostnadseffektiviteten förbättras och vårdpersonalen får de verktyg de behöver för att tillhandahålla bästa tänkbara hälso- och sjukvård och omvårdnad.

Dedalus strävar i allt efter en företagskultur som främjar innovation. Genom att ständigt vara innovativa säkerställer vi vår ledande position inom digital hälso- och sjukvård. Denna företagskultur skapar en grund som möjliggör för vår organisation att kontinuerligt och hela tiden säkerställa innovation i alla led.

En förutsättning är en företagskultur som skapar plats för och uppmuntrar kreativitet, empati och frihet, samtidigt som den säkerställer disciplin och individuellt ansvar. Det behövs fokus, uthållighet och hårt arbete – vi är stolta att det är en av de huvudsakliga pelarna som Dedalus organisation vilar på.

Aristoteles sade en gång: ”Vi är vad vi upprepat gör”. En organisations företagskultur är huvudsakligen summan av alla förfaranden, processer, vanor, värden, strukturer, incitament och framförallt människorna i organisationen.

På Dedalus fäster vi stor vikt vid alla dessa aspekter och uppmuntrar den innovativa lösningen i allt det gör.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser