Tidig upptäckt

Klinisk evidens visar att sjukdomar inom onkologi och kardiologi behöver tidig diagnos och behandling. Längs hela vårdkedjan är det fundamentalt att använda flexibla lösningar som kan hjälpa vårdpersonalen med tidig upptäckt av sjukdomar.

Tidig upptäckt

Klinisk evidens visar tydligt hur kliniska resultat är direkt relaterade till tidig upptäckt och därför tidig behandling av en sjukdom. I vårdkedjan är det fundamentalt att kunna lita på flexibla lösningar dedikerade till tidig upptäckt av sjukdomar som kan ha stor påverkan såsom onkologi och kardiologi. Screening är fundamentalt för att bidra till övervakning av befolkningens hälsa, att tillförsäkra relevanta resultat vad beträffar kliniska resultat och hållbarhet för hela Hälso- och sjukvårdssystemet.

Dedalus har erfarenhet av att arbeta inom detta område i många år, genom en bred uppsättning av lösningar som är lätt anpassningsbara till olika behov, från screening inom onkologi till kontroller för neonatal audiologi och analyser av populationer, till aktiviteter för kallelser, registrering, utförande och resultat.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser