I slutet av livet

Patienten, familjen och den behandlande läkaren får stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som kan dela klinisk hälso- och sjukvård, psykologiska och sociala data, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

I slutet av livet

Patienter med allvarliga hälsotillstånd kan få palliativ vård, tillsammans med kurativ vård. I denna viktiga fas får patienten, familjen och den behandlande läkaren stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som ger allt medicinskt, psykologiskt och socialt stöd som är tillgängligt, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

Att använda sig av en sammanhållen vårdkedja är rätt lösning för stöd och samordning av alla dessa grundläggande steg i processen.

Dedalus erbjudande inkluderar ett antal marknadsledande lösningar som stöder de olika situationerna: Speciella hjälpmedel, daglig service i patientens hem, alltid med mobil support, eller på arbetsplatsen, integration av processerna, koordineringen av alla aktörer (familj, patient, vård- och hälsopersonal) som delar av all information.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser