VÅR LÖSNING: VÅRDKEDJAN

I en tid med åldrande befolkning, komplexa migrationsflöden, där kroniska sjukdomar ökar är en episodbaserad vårdmodell inte längre tillämpbar.

Det är grundläggande att röra sig mot en komplett och ändamålsenlig vårdkedja, med kapaciteten att stödja patienter, vårdgivare, vårdinrättningar och sociala institutioner vid hanteringen av komplexiteten av det samarbete som nu krävs för att tillhandahålla vård.

I denna lösning spelar informationsteknologi en väsentlig roll: Den möjliggör effektiva informationsflöden mellan olika vårdgivare och andra berörda parter för att säkerställa bästa möjliga resultat i varje del av vårdkedjan: från förebyggande till tidig upptäckt, från diagnos till behandling, från rehabilitering till uppföljning och till livets slutskede. Patienter, vårdgivare samt hälso- och sjukvårdspersonal skall alltid vara medvetna om den övergripande planen och deras roll för pelar för att bidra till ökad hälsa för patienten.

Dedalus erbjuder en rad olika IT-lösningar för varje del av vårdkedjan. Vi bidrar till en sömlös integration mellan varje enskild institution och systemet som helhet. Tack vare vår plattform kan vi stödja en effektiv vårdplanering och ett effektivt samarbete inom denna kedja.

DEDALUS PLATTFORM

Verklig integration av tjänster i vårdkedjan blir reell genom NewDedalusPlatform som erbjuder full semantisk interoparabilitet baserad på öppna standarder (FHIR), aktiverar moderniseringen av existerande lösningar och använder en ”API Economy”-modell varmed ett öppet ekosystem av lösningar öppnas för våra kunder.

 

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser