Behandling

Grundläggande är att alla intressenter behöver komponenter som stöder gemensamt informationsutbyte, kliniska utvärderingar, medicineringen och integrering med robot- och/eller instrumentteknologi..

Behandling

Behandlingsfasen i vårdkedjan är själva centrum i processen, där den sammanlagda insatsen från alla berörda parter i processen- från patient till doktor, sjuksköterskor och alla andra som är involverade- är nyckeln till en snabb och effektiv behandling. Här är det särskilt viktigt att ha tillgång till IT-lösningar som verkligen stöder de olika specifika behoven

Dedalus erbjuder en bred uppsättning av lösningar allt ifrån elektroniska patientjournaler, e-recept, medicinering till IT-lösningar för operationssalar . För var och en av dem är användarvänlighet och tekniskt stöd nyckelfaktorer för att effektivt stödja hälso- och sjukvårdpersonalen i deras dagliga arbete. Verktyg som förenklar och säkerställer processen, stöder hälso- och sjukvårdspersonalen så att de får mera tid till varje patient.

Skräddarsydda mobila verktyg som hjälper användaren under hela arbetsdagen såväl som integration av omfattande robotteknologi, ger Dedalus möjligheten att effektivt stödja hanteringen av medicineringen för kemoterapi.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser