Företaget

Stödja alla inom ekosystemet för hälso- och sjukvård för att nå bäst möjliga resultat.

Århundradets utmaning för hälso- och sjukvården

Att leva ett hälsosamt liv är ett grundläggande mänskligt behov. Forskning visar att hälso- och sjukvård endast är en av många faktorer som påverkar människors hälsa. Flera forskningsrapporter visar att individens beteendemönster och fysiska omgivning är de huvudsakliga faktorerna. Vård påverkar endast hälsoresultaten mellan 10 till 20 %.

Digitalisering av ekosystemet för hälso- och sjukvård är en av de mest avgörande faktorerna för att uppnå målet med inriktning “hälsa för varje individ”. Detta sker genom att:

  • ge varje individ bättre hälso- och sjukvård samt omsorg (och säkerställa kontinuitet samt effektivitet i dessa tjänster) och minska uppkomsten av ohälsa genom olika åtgärder för människors hälsa;
  • förbättra medborgarens delaktighet i och åtkomst till hälso- och sjukvårdens tjänster;
  • öka patientens tillgång till kunskap och förståelse för sitt tillstånd, samtidigt som de erbjuds att vara mer delaktiga i sin egen vård;
  • förbättra patienternas och deras vårdgivares upplevelse av hälso- och sjukvården;
  • samtidigt göra dessa tjänster långsiktigt hållbara såväl ekonomiskt som miljömässigt.

För att anta dessa utmaningar har Dedalus ett tydligt syfte:

att vara den partnern som möjliggör för varje aktör i ekosystemet för hälso- och sjukvård att samarbeta effektivt och därmed åstadkomma bästa möjliga resultat för alla.

Om Dedalus

Dedalus är den ledande leverantören i Europa av programvara för hälso- och sjukvård samt diagnostik, och en av de största i världen.

Tillsammans med hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela norra Europa arbetar vi för att etablera nya modeller för att utföra och leverera vård, vilka genom att nyttja våra IT-lösningar, leder till förbättrade resultat inom hälso- och sjukvården.

År 2016 beslutade Dedalus att accelerera expansionsstrategin och att fokusera på den ökande efterfrågan av innovativa och heltäckande lösningar för digitaliseringen av hälso- och sjukvårdens ekosystem.

Vår ägarstruktur garanterar finansiell kapacitet och stabilitet, tack vare satsningen från Ardian vilket är det största privata investmentbolaget i Europa och det fjärde största i världen.

Vi har över 40 års erfarenhet av att leverera programvara och tjänster för hälso- och sjukvården till kunder i Danmark och Nederländerna.

Genom kunnande och stor kapacitet har Dedalus en unik position i Europa för att stödja digitaliseringen inom hälso- och sjukvård.

Vi arbetat tätt med våra kunder så att nytta ges av de investeringar som redan har gjorts och fokuserar på integrationer och regionala/nationella plattformar för att skapa kompatibilitet och framtidssäkra IT-lösningar och ekosystem.

Vi samverkar med våra kunder och växer lokalt – både med kompetens och kapacitet – i takt med var våra kunder växer.

En kort sammanfattning av Dedalus

Idag har Dedalus mer än 5 500 högutbildade anställda. Vi har den största FoU-verksamheten i Europa för programvara för hälso- och sjukvård med fler än 2 000 personer.

Vår portfölj med innovativa lösningar täcker hela spektrumet av vårdgivarnas behov. Vi samarbetar idag med över 6 100 sjukhus och 5300 laboratorier över hela världen.

Vi på Dedalus förstår hur viktigt det är att samarbeta inom de nya vårdmodellerna. Dessa nya modeller är baserade på kontinuitet i vården under en individs hela liv, och att samla och integrera vården för patienten tvärs genom hela ekosystemet för hälso- och sjukvård samt att ge stöd för patientengagemang i vården. Hälso- och sjukvårdssystemen kräver förmåga att stödja distanssjukvård, med bästa möjliga kliniska åtgärder och kunskapsutbyte i realtid tillgänglig för vårdutövaren.

Vårt namn

Daedalus var den första kända arkitekten i historien. Enligt sägnen skulle han år 2 000 f.Kr. ha ritat och byggt palatset i Knossos: en häpnadsväckande byggnad med en fantastisk labyrint som konstruerats inuti. Labyrinten representerar resan till välstånd och sökandet efter kunskap.

År 1 220 e.Kr. blev den första gotiska katedralen färdig i Chartres (Frankrike). Även denna häpnadsväckande byggnad hade en labyrint. Denna representerar resan till kunskap.

Dedalus är namnet på vårt företag. Det skrivs på latin, det universella språket i Europa och i Mellanöstern under mer än 1 500 år.

Vårt mål inom Dedalus är skapa en världsledande kunskapsbank baserad på våra kunders expertis kombinerat med våra egna erfarenheter. Detta utgör en grund för att dra nytta av kunskap och den moderna Hälso- och Sjukvårdens möjligheter.

Vår passion och vårt uppdrag är att möjliggöra för vårdgivare att bygga och dela kliniska kunskaper/erfarenheter. Vi levererar det genom våra IT-lösningar.

Vi strävar varje dag efter att åstadkomma lite mer genom att stödja vårdgivare och medarbetare inom hälso- och sjukvården att ge bättre hälso- och sjukvård för där de är verksamma.

Life flows through our software

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser