Rehabilitering

Rehabilitering är väldigt viktigt i vård av en patient. Dess betydelse kommer att växa med en ökad förväntad livslängd och därtill följande kroniska sjukdomar och funktionshinder. Vårdkedjan behöver lösningar för korrekt planering, genomförande och kontroll av olika aktiviteter och resurser

Rehabilitering

Patienter med allvarliga hälsotillstånd kan få palliativ vård, tillsammans med kurativ vård. I denna viktiga fas får patienten, familjen och den behandlande läkaren stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som ger allt medicinskt, psykologiskt och socialt stöd som är tillgängligt, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

Att använda sig av en sammanhållen vårdkedja är rätt lösning för stöd och samordning av alla dessa grundläggande moment.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser