Uppföljning

Aktiviteter som efterbehandling och eftervård på sjukhus kräver djupt engagemang från patienten och att denna är exakt informerad om behandlingsplan och får hjälp vid tillämpningen av den även i hemmet.

Uppföljning

De aktiviteter som definierar efterbehandling och eftervård på sjukhus kräver deltagande av många vårdgivare. Patienten måste vara informerad, och om möjligt bemyndigad, i behandlingsplanen, samt få stöd att tillämpa de olika delarna av planen.

För att säkerställa effektiv patientuppföljning behöver både patienten och det multidisciplinära teamet applikationer som är lätta att använda och alltid integrerade: Från enhetshantering för självövervakning, till rapportering av hälsotillstånd, riktlinjer för terapi och mycket mer

Från hälso- och sjukvårdpersonalens perspektiv, måste implementation av lösningar baseras på bästa praxis och resultaten utvärderas.

Dedalus erbjudande inkluderar ett stort urval av digitala lösningar som stöder både patienten samt vård och omsorg. Detta omfattar exempelvis; hjälpmedel, mobila lösningar samt stöd för informationsdelning och uppföljning


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser