Säkerhet

Säkerhet, skydd, hälsa och miljö är viktiga och bestående utmaningar i en värld under förändring. På Dedalus är omsorg om såväl människors välbefinnande som miljön inte bara en laglig eller social förpliktelse, det är en integrerad del i allt vi gör. Av denna anledning tar vi itu med dessa frågor med samma ansvarskänsla – och lika metodiskt – som vi angriper frågor beträffande produktkvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

Förebyggande åtgärder är en hörnsten i alla våra aktiviteter. Våra övergripande strategier och riktlinjer visar vår vilja att säkerställa personsäkerheten och skydda miljön. Vi bibehåller denna standard genom att efterleva lagar och regler, samarbeta med myndigheter och öppet och tydligt kommunicera angående vår verksamhet.

It-säkerhet

Dedalus har en väl definierad strategi och en operativ plan för ett säkert och etablerat it-ramverk. Avsikten är att kunna förlita sig på en solid grund för säkerhet för hälso- och sjukvårdsdata. Oavsett vilka enheter från Dedalus som ni använder så övervakar vi varje komponent. Vi säkerställer att alla datorer och smarta enheter är tillräckligt skyddade mot avancerade it-attacker och uppsåtlig hacking.

Regelbundet återkommande granskningar inklusive penetrationstester och säkerhetskontroller utförs.

Skydd av personuppgifter Vi på Dedalus har alltid kunden, och säkerhet avseende kundens data i fokus. Tack vare redan befintliga och för ändamålet anpassade IT-stöd, rutiner och metoder kunde Dedalus snabbt agera och åstadkomma resultat enligt de nya regelverk som fastställts av den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

Vi på Dedalus tror att principerna kring att samverka och transparens är framgångsfaktorer för att bygga upp en värdekedja och också för att säkerställa goda relationer aktörer emellan. Av denna anledning, fokuserar vi på initiativ och åtgärder som siktar på produktoptimering, med specifik hänsyn till alla nya aspekter av datasäkerhet och lagstadgade krav.

Enligt vårt synsätt är dessa grundläggande förutsättningar för att förebygga risk och samtidigt ligga i framkant.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser