HISTORIK

Global aktör med lokal närvaro.

  • 1982
  • 2000
  • 2011-2013
  • 2016
  • 2017-2019
  • 2020
  • 2021
1982
Dedalus grundades i Florens av Giorgio Moretti
2000
Leverantör av journalsystem inom primärvården i Italien. Dedalus förvärvar ”Bull Italia” och ”Millennium”.
2011-2013
Träder in på marknaden i Kina, Sydafrika, MENA och LATAM. Mandarin Capital Partners förvärvar 27 % av Dedalus.
2016
Dedalus expanderar sin expertis, lösningar och marknader genom att förvärva NoemaLife. Ardian köper 60 % av Dedalus för att stödja dess tillväxtstrategi och internationella satsning.
2017-2019
Dedalus stärker sin position och breddar sin kompetens genom förvärv av bolag fokuserade på diagnostik på den franska marknaden.
2020
Förvärv av en del av AGFA-GEVAERT-koncernens IT-verksamhet för hälso- och sjukvård.
2021
Förvärv av IT-verksamheten för hälso- och sjukvård från DXC Technologies.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser