Ardian förstärker sitt åtagande till Dedalus

driver nästa tillväxtfas med ny investering och tillsättning av en ny koncern VD.

Ett konsortium lett av Ardian, ett världsledande privat investeringsbolag, har kommit överens om att förvärva ytterligare 19% andelar i Dedalus, en ledande europeisk aktör inom hälso- och sjukvårdsprogramvarubranschen, från grundaren Giorgio Moretti. I enlighet med sedvanliga auktorisationer från de behöriga myndigheterna, vid slutförandet av transaktionen, kommer konsortiet lett av Ardian att indirekt inneha en 92% andelar i företaget, med Moretti som behåller en 6% andelar och en plats i styrelsen.

Avtalet syftar till att stödja Dedalus genom en ny expansionsfas.

Som en del av denna tillväxtplan har Alberto Calcagno, tidigare VD för italienska ICT-företaget Fastweb, som har sett betydande konstant tillväxt under de senaste 10 åren, utsetts till ny VD, med effekt från den 18 oktober.

Andrea Fiumicelli, som har skött Dedalus under de senaste åren och bidragit avsevärt till företagets ytterligare utveckling genom flera strategiska M&A-affärer, har utsetts till styrelseordförande.

Läs mer

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser