Vårt erbjudande

Vi arbetar tillsammans med våra kunder -från att definiera behov till att leverera värdeskapande lösningar.

En unik lösning: Kontinuitet genom hela vårdkedjan

Från en “händelsestyrd” hälso- och sjukvård till kontinuitet genom hela vårdkedjan.

DEDALUS PLATTFORM

Integration av tjänster genom hela vårdkedjan blir verklig genom en plattform som erbjuder full semantisk interoperabilitet baserad på öppna standarder (FHIR) som möjliggör moderniseringen av befintliga applikationer och skapandet av ett öppet ekosystem av lösningar som hanterar modeller av “API Economy”.

Läs mer
 • Prevention
 • Tidig upptäckt
 • Diagnos
 • Behandling
 • Rehabilitering
 • Uppföljning
 • I slutet av livet
Prevention
Prevention

Prevention sker i flera led: Lagstiftning, patientengagemang och immunisering sett från perspektivet patient och population.

Läs mer
Tidig upptäckt
Tidig upptäckt

Klinisk evidens visar att sjukdomar inom onkologi och kardiologi behöver tidig diagnos och behandling. Längs hela vårdkedjan är det fundamentalt att använda flexibla lösningar som kan hjälpa vårdpersonalen med tidig upptäckt av sjukdomar.

Läs mer
Diagnos
Diagnos

Snabbare, större och effektivare laboratorier.  Ökad digitalisering inom patologin. Nya krav på såväl säkerhet som kompetens att samarbeta i nätverk.

Läs mer
Behandling
Behandling

Grundläggande är att alla intressenter behöver komponenter som stöder gemensamt informationsutbyte, kliniska utvärderingar, medicineringen och integrering med robot- och/eller instrumentteknologi..

Läs mer
Rehabilitering
Rehabilitering

Rehabilitering är väldigt viktigt i vård av en patient. Dess betydelse kommer att växa med en ökad förväntad livslängd och därtill följande kroniska sjukdomar och funktionshinder. Vårdkedjan behöver lösningar för korrekt planering, genomförande och kontroll av olika aktiviteter och resurser

Läs mer
Uppföljning
Uppföljning

Aktiviteter som efterbehandling och eftervård på sjukhus kräver djupt engagemang från patienten och att denna är exakt informerad om behandlingsplan och får hjälp vid tillämpningen av den även i hemmet.

Läs mer
I slutet av livet
I slutet av livet

Patienten, familjen och den behandlande läkaren får stöd av ett multidisciplinärt team av specialister som kan dela klinisk hälso- och sjukvård, psykologiska och sociala data, både på sjukhus, vårdhem och direkt i hemmet.

Läs mer

Vad är din roll?

Dedalus arbetar inom hela vårdkedjan med fokus på stöd för vårdkontinuitet. Se hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.

 • Nationella & regionala myndigheter inom hälso- och sjukvård
 • Nationella & regionala myndigheter inom hälso- och sjukvård

  En innovativ lösning (plattform) för hälso- och sjukvård som ger en helhetssyn över hela vårdkedjan – allt i enlighet med lagar för att öka patientsäkerheten och den personliga integriteten.
  Läs mer
 • Offentlig hälso- och sjukvård samt social omsorg
 • Offentlig hälso- och sjukvård samt social omsorg

  En innovativ lösning för att stödja samarbetet mellan alla aktörerna i den offentliga hälso- och sjukvården samt socialomsorgen och hjälpa dem att tillhandahålla bästa möjliga resultat för patienterna.
  Läs mer
 • Privat hälso- och sjukvård samt social omsorg
 • Privat hälso- och sjukvård samt social omsorg

  Avancerade lösningar för alla patienters vårdvägar, samordnade genom en automatiserad administrativ process.
  Läs mer
 • Diagnostik
 • Diagnostik

  Dedalus lägger grunden för ett ändamålsenligt ekosystem för att ansluta specialiteter, olika discipliner och laboratorier.
  Läs mer
 • Läkemedel, Life       Science och kliniska forsknings- organisationer
 • Läkemedel, Life       Science och kliniska forsknings- organisationer

  Stödja digitaliseringen av Life Science genom att tillföra värde genom teknologi, förenkling och effektivitet.
  Läs mer
 • Primärvård & allmänläkare
 • Primärvård & allmänläkare

  En uppsättning lösningar för att hjälpa vårdgivarna i varje kontakt med en patient och deras vårdval.
  Läs mer
 • Patient & Medborgare
 • Patient & Medborgare

  Smarta, omfattande, samarbetsvänliga lösningar för patientens digitala vårdväg och alla i vårdkedjan.
  Läs mer

Nationella & regionala myndigheter inom hälso- och sjukvård

En innovativ lösning (plattform) för hälso- och sjukvård som ger en helhetssyn över hela vårdkedjan – allt i enlighet med lagar för att öka patientsäkerheten och den personliga integriteten.
Läs mer

Offentlig hälso- och sjukvård samt social omsorg

En innovativ lösning för att stödja samarbetet mellan alla aktörerna i den offentliga hälso- och sjukvården samt socialomsorgen och hjälpa dem att tillhandahålla bästa möjliga resultat för patienterna.
Läs mer

Privat hälso- och sjukvård samt social omsorg

Avancerade lösningar för alla patienters vårdvägar, samordnade genom en automatiserad administrativ process.
Läs mer

Diagnostik

Dedalus lägger grunden för ett ändamålsenligt ekosystem för att ansluta specialiteter, olika discipliner och laboratorier.
Läs mer

Läkemedel, Life       Science och kliniska forsknings- organisationer

Stödja digitaliseringen av Life Science genom att tillföra värde genom teknologi, förenkling och effektivitet.
Läs mer

Primärvård & allmänläkare

En uppsättning lösningar för att hjälpa vårdgivarna i varje kontakt med en patient och deras vårdval.
Läs mer

Patient & Medborgare

Smarta, omfattande, samarbetsvänliga lösningar för patientens digitala vårdväg och alla i vårdkedjan.
Läs mer

LIFE FLOWS THROUGH OUR SOFTWARE

Våra kunders erfarenhet av hälso- och sjukvårdens digitalisering.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser