REGELEFTERLEVNAD

För Dedalus är kvalitet och säkerhet av högsta prioritet och något vi aldrig kompromissar med.

Using certified business processes, along with fulfilling medical device requirements, Dedalus provides you with safe, effective and compliant products and services to help you be a successful healthcare provider.

Flera av våra kliniska produkter är medicinteknisk utrustning med särskilda krav vad gäller säkerhet, regelverk och föreskrifter.

Med många års erfarenhet är våra team inom alla områden – exempelvis utveckling, service, kvalitet och regelfrågor, väl rustade för att hantera såväl befintliga krav och regelverk som kommande.

Genom att använda certifierade och branschens standardiserade processer uppfylls kraven för medicinteknisk utrustning så att vi levererar säkra och effektiva produkter och tjänster som lever upp till krav och regelverk.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser