DEN GEOGRAFISKA NÄRVARON

Alltid stå vid våra kunders sida och göra en verklig skillnad i hälso- och sjukvårdens ekosystem.

Dedalus Sweden
Gustav III:s Boulevard 29,
169 03 Solna, Sverige

Dedalus Netherlands
Einsteinlaan 28,
2289 CC Rijswijk, Holland

Dedalus Denmark
Dusager 25,
8200 Aarhus, Denmark

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser