Wordt-artikel-van-bedoelde

Ons prehospitale patiëntendossier amPHI dekt de volledige prehospitale zorgketen

Lees meer

Dedalus, geïdentificeerd als een top multiregionale EMD-leverancier

amPHI systemen

Lees meer

Wil je bij ons team komen?

Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust

Lees meer

EEN UNIEKE BENADERING: CONTINUUM OF CARE

De radicale verandering: van een ‘episodische centrische’ benadering naar ‘Continuum of Care’.

DE DEDALUS PLATFORM

Ons digitale platform is het resultaat van jaren van ervaring in de sector en de convergentie van belangrijke technische componenten, die Dedalus tijdens zijn eigen groeitraject heeft verzameld.

Lees meer
  • Preventie
  • Vroegtijdige opsporing
  • Diagnose
  • Behandeling
  • Revalidatie
  • Nazorg
  • Palliatieve zorg
Preventie
Preventie

We stellen vast dat primaire preventie langs drie lijnen verlopen: Wetgeving, patiëntenemancipatie en immunisatie, waarbij zowel de patiënt als de gemeenschap een rol hebben.

Lees meer
Vroegtijdige opsporing
Vroegtijdige opsporing

Klinisch bewijs toont aan dat er in de oncologie en cardiologie een vroegtijdige diagnose en behandeling vereist is voor bepaalde pathologieën. In het Continuum of Care is het van fundamenteel belang om flexibele oplossingen te gebruiken, die artsen kunnen ondersteunen bij vroegtijdige opsporing.

Lees meer
Diagnose
Diagnose

Steeds snellere, voorspellende en efficiënte testen. Grote, geconsolideerde laboratoria. De versnelling van digitale pathologie. Om de efficiëntie en de veiligheid te garanderen, vereisen al deze processen holistische oplossingen, ervaring met netwerkprojecten en competentie.

Lees meer
Behandeling
Behandeling

In de ‘kern’ van het proces hebben alle betrokkenen componenten nodig, die het delen van informatie, klinische en verpleegkundige beoordelingen, het beheer van de levenscyclus van geneesmiddelen en de integratie met robot- of apparatuurtechnologie ondersteunen.

Lees meer
Revalidatie
Revalidatie

In het zorgtraject van een patiënt vormt revalidatie een belangrijke pijler. Als gevolg van de aanzienlijke toename van de levensverwachting en de daarmee samenhangende chronische ziekten en handicaps, zal revalidatie steeds belangrijker worden. Het Continuum of Care heeft oplossingen nodig voor de juiste planning, levering en controle van activiteiten en middelen.

Lees meer
Nazorg
Nazorg

Het geheel van activiteiten dat de zorg na de behandeling en na de ziekenhuisopname bepaalt, vereist dat de patiënt nauw betrokken wordt bij en tijdig geïnformeerd wordt over zijn behandelingsplan, en geholpen wordt bij de toepassing ervan, ook in de thuissituatie.

Lees meer
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg

De patiënt, zijn familie de en arts worden bijgestaan door een multidisciplinair team van specialisten dat klinische, verpleegkundige, psychologische en sociale gegevens kan uitwisselen, zowel in ziekenhuizen en verpleeghuizen als direct in de thuissituatie.

Lees meer


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser