Vitalis 2023 Dedalus - Vitalis 2023 Dedalus -

Ons prehospitale patiëntendossier amPHI dekt de volledige prehospitale zorgketen

Lees meer

Dedalus levert oplossing voor Nationale Terminologieserver Nederland

Uniforme tool voor het eenvoudig delen van data in de zorg

Lees meer

Zin om bij ons team komen?

Lees meer

EEN UNIEKE BENADERING: HET ZORGCONTINUUM

De radicale verandering:

van een ‘episodische‘ zorgbenadering

naar het ‘Zorgcontinuüm‘.

HET DEDALUS
PLATFORM

Echte integratie van diensten over het hele Zorgcontinuüm wordt werkelijkheid via een gespecialiseerd platform dat volledige semantische interoperabiliteit biedt op basis van open normen (FHIR), de modernisering van bestaande toepassingen mogelijk maakt en een open ecosysteem voor ‘API-economie‘-gebaseerde oplossingen aanbiedt.

Lees meer
  • Preventie
  • Vroegtijdige opsporing
  • Diagnose
  • Behandeling
  • Revalidatie
  • Nazorg
  • Palliatieve zorg
Preventie
Preventie

Wetgeving, patiëntenemancipatie en immunisatie zijn de drie krachtlijnen van primaire preventie. Bij het voorkomen van ziekten en gezondheidsproblemen kijkt men niet alleen naar de individuele patiënt, maar ook naar de bredere gemeenschap en het belang van wetgeving.

Lees meer
Vroegtijdige opsporing
Vroegtijdige opsporing

Klinisch bewijs toont aan dat in oncologie en cardiologie voor bepaalde pathologieën een vroegtijdige diagnose en behandeling vereist is. In het Zorgcontinuüm is het van fundamenteel belang om flexibele oplossingen te gebruiken, die artsen kunnen ondersteunen bij vroegtijdige opsporing.

Lees meer
Diagnose
Diagnose

Steeds snellere, voorspellende en efficiënte testen. Grote, geconsolideerde laboratoria. De versnelling van digitale pathologie. Om efficiënt en veilig te verlopen, vereisen al deze processen holistische oplossingen, ervaring met netwerkprojecten en competentie.

Lees meer
Behandeling
Behandeling

In de ‘kern’ van het proces hebben alle betrokkenen tools nodig, die het delen van informatie, van klinische en verpleegkundige beoordelingen, het beheer van de levenscyclus van geneesmiddelen en de integratie met robot- of apparatuurtechnologie ondersteunen.

Lees meer
Revalidatie
Revalidatie

In het zorgtraject van een patiënt vormt revalidatie een belangrijke pijler. Als gevolg van de aanzienlijke toename van de levensverwachting en de daarmee samenhangende chronische ziekten en handicaps, zal revalidatie steeds belangrijker worden. Het Zorgcontinuüm heeft oplossingen nodig voor de juiste planning, levering en controle van activiteiten en middelen.

Lees meer
Nazorg
Nazorg

Het geheel van zorgactiviteiten na de behandeling en na de ziekenhuisopname, vereist dat de patiënt tijdig informatie krijgt over zijn behandelingsplan, er nauw bij betrokken wordt en praktische hulp krijgt, ook in de thuissituatie.

Lees meer
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg

In deze delicate fase kunnen de patiënt, zijn familie en zijn huisarts rekenen op de ondersteuning van een multidisciplinair team van specialisten die alle medische, psychologische en sociale steun verlenen, zowel in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum als rechtstreeks thuis.

Lees meer


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser