Visie en missie

Wij helpen zorgverleners en gezondheidswerkers om betere zorg te leveren aan de gemeenschap die zij dienen.

VISIE

Ons doel is simpel: we willen de voorkeurspartner zijn die alle betrokkenen in het ecosysteem van de gezondheidszorg in staat stelt effectief samen te werken voor het best mogelijke zorgresultaat.

Deze doelstelling vormt onze visie: Dedalus ziet een breed ecosysteem in de zorg waarin alle betrokkenen, van patiënten tot zorgverleners en gezondheidswerkers van nationale/regionale autoriteiten tot publieke/private zorgverleners, effectief samenwerken om alle aspecten van gezondheid te verbeteren.

Dedalus streeft ernaar om de voorkeurspartner te zijn van deze partijen in hun digitale transformatietraject.

Met ons innovatieve raamwerk van allesomvattende en procesgerichte oplossingen maken we de revolutionaire digitale transformatie van zorgsystemen op nationaal niveau mogelijk. Hierbij ligt de focus op de behoeften van de patiënt. Op deze manier wordt het digitaliseringstraject doorheen het Zorgcontinuüm voor patiënten en zorgverleners mogelijk.

De digitale transformatie van de gezondheidszorg moet op vijf kernpunten zijn gericht:

  • Modernisering van IT-infrastructuur, waardoor een degelijke en schaalbare nutsinfrastructuur ontstaat, die wordt ondersteund door sterke cyberbeveiliging en die gezondheidszorg-IT rond 2030 koolstofneutraal maakt. Het aanbieden van schaalbare en open zorgplatformen moet efficiënte zorg mogelijk maken en de klinische betrokkenheid en samenwerking in het hele ecosysteem van de zorg verbeteren door de connectiviteit en interoperabiliteit van bestaande applicaties in het hele zorgcontinuüm aan te pakken.
  • De modernisering van in-huis ontwikkelde en ‘gesloten’ zorgtoepassingen tot moderne oplossingen op basis van Open Data-architectuur, het bevorderen van de beschikbaarheid van real-time klinische beslissingsondersteuning voor gezondheidswerkers en gepersonaliseerde geneeskunde (precisiegeneeskunde) mogelijk maken door genetische en fenotypische gegevens te integreren als onderdeel van de reguliere gezondheidszorg.
  • De creatie van een ‘digitale voordeur’ voor burgers en zorgverstrekkers om de toegang tot gezondheidsdiensten te vergemakkelijken en te democratiseren, en om burgers actief te betrekken bij hun welzijn en zorg.
  • Het optimaliseren van zorgprocessen door meerdere datasets samen te voegen (d.w.z. operationeel, klinisch, demografisch, gedragsmatig, financieel, sociaal) om bijna in real-time het gebruik van toegewezen menselijke en fysieke middelen te volgen en om de zorgverstrekking te optimaliseren door middel van voorspellende modellering van elk subsegment van het ecosysteem in de gezondheidszorg.

Wij baseren ons op onze waarden om onze visie te realiseren:

Mensen en uitdagingen omarmen: we geven om onze mensen, onze klanten en hun patiënten, en omarmen hun uitdagingen met een blijvende vastberadenheid om succes te behalen.

Samen schitteren: elke dag beter doen, hoe moeilijk of uitdagend dat ook is, ieders talenten en kwaliteiten ontwikkelen, onze relaties en onze gemeenschap naar waarde schatten.

Innovatie op schaal: wij cultiveren innovatie met hart en ziel en we hebben de mogelijkheid om onze ideeën in meerdere internationale contexten te testen en op te schalen.

Individuele verantwoordelijkheid: als essentiële manier van dagelijks werken.

Diversiteit en inclusie: door onze mensen beter te leren kennen en gebruik te maken van de waarde die ontstaat in verschillende teams, waarbij elk individu zijn eigen perspectief inbrengt.

MISSIE

Ecosystemen in de gezondheidszorg leveren kritieke diensten en taken in een uiterst complexe en snel veranderende omgeving. Er vindt momenteel een radicale verschuiving plaats in het paradigma van de zorgverlening. De focus verschuift van een episodische oplossing naar een focus op continuïteit van zorg waarbij de behoeften van de patiënt centraal staan.

Met een uitgebreid aanbod van innovatieve oplossingen kan de Dedalus Groep deze revolutionaire transformatie voor alle belanghebbenden in de gezondheidszorg ondersteunen – zowel voor zorgverleners en gezondheidswerkers als voor patiënten en burgers.

Onze missie is klinische samenwerking mogelijk maken en versterken en efficiëntere processen stimuleren. We doen dit met oplossingen die gebaseerd zijn op een gefaseerde implementatie om ervoor te zorgen dat we voortbouwen op de bestaande investeringen van onze klanten. Iedereen – als complex individu met uiteenlopende en veranderende behoeften – is zowel het uitgangspunt als het einddoel van ons werk.

En daarom zijn we er bijzonder trots op hoe belangrijk ons werk elke dag weer is.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser