Visie en missie

We helpen mantelzorgers en gezondheidsprofessionals om betere zorg te leveren aan de gemeenschappen waarin zij werken.

VISIE

Ons doel is simpel: we willen de voorkeurspartner zijn om alle betrokkenen in het ecosysteem van de gezondheidszorg in staat te stellen effectief samen te werken om het best mogelijke resultaat voor de gezondheid te leveren.

Deze doelstelling vormt onze visie: Dedalus ziet een breed ecosysteem in de zorg voor zich waarin alle betrokkenen, van patiënten tot mantelzorgers en gezondheidsprofessionals van landelijke/regionale autoriteiten tot publieke/private zorgverleners, effectief samenwerken om alle bepalende factoren van gezondheid te verbeteren.

Dedalus streeft ernaar om de voorkeurspartner te zijn van al deze betrokken partijen om hen te ondersteunen in hun digitale transformatietraject.

Met ons innovatieve raamwerk van allesomvattende en procesgerichte oplossingen maken we de revolutionaire digitale transformatie van zorgsystemen in het hele land mogelijk. Hierbij ligt de focus op de behoeften van de patiënt. Op deze manier wordt het digitaliseringstraject door het Continuum of Care voor patiënten en zorgverleners mogelijk.

De digitale transformatie van de gezondheidszorg moet op vijf kernpunten zijn gericht:

  • Modernisering van IT-infrastructuur waardoor een degelijke en schaalbare infrastructuur van utiliteiten ontstaat, die wordt ondersteund door sterke cyberbeveiliging en die de doelstelling ondersteunt om IT in de gezondheidszorg rond 2030 koolstofneutraal te maken. Het aanbieden van schaalbare en open zorgplatformen om efficiënte zorg mogelijk te maken, de klinische betrokkenheid en de samenwerking in het hele ecosysteem van de gezondheidszorg te verbeteren door de connectiviteit en interoperabiliteit van bestaande applicaties in het hele zorgcontinuüm aan te pakken.
  • De modernisering van propriëtaire en ‘gesloten’ zorgtoepassingen om geleidelijk de nieuwste Open Data-architecturen te omarmen en de ondersteuning van klinische beslissingen centraal te stellen en in de praktijk beschikbaar te maken voor gezondheidsprofessionals en gepersonaliseerde geneeskunde (precisiegeneeskunde) mogelijk te maken door genetische en fenotype-gegevens te integreren in routinematige klinische zorg.
  • De creatie van een ‘digitale voordeur’ voor burgers en mantelzorgers om de toegang tot gezondheidsdiensten te vergemakkelijken en te democratiseren, en om burgers actief te betrekken bij de verbetering van het welzijn en de gezondheidszorg.
  • Het optimaliseren van zorgprocessen door meerdere datasets samen te voegen (d.w.z. operationeel, klinisch, demografisch, gedragsmatig, financieel, sociaal, enz.) om bijna in real-time het gebruik van toegewezen menselijke en fysieke middelen te volgen en de levering te optimaliseren door middel van voorspellende modellering van elk subsegment van het ecosysteem in de gezondheidszorg.

Om onze visie te realiseren, baseren wij ons op onze waarden:

Mensen en uitdagingen omarmen: we geven om onze mensen, onze klanten en hun patiënten, en omarmen hun uitdagingen met een blijvende vastberadenheid om succes te behalen.

Samen excellentie bereiken: elke dag iets beters doen dan de dag ervoor, ondanks dat het moeilijk of uitdagend is, ieders talenten en kwaliteiten ontwikkelen, onze relaties en onze gemeenschap op waarde schatten.

Innovatie op schaal: wij cultiveren innovatie met hart en ziel en we hebben de mogelijkheid om onze ideeën in meerdere internationale contexten te testen en snel op te schalen.

Individuele verantwoordelijkheid: als essentiële manier van werken in onze dagelijkse activiteiten.

Diversiteit en inclusie nastreven: door onze mensen beter te leren kennen en gebruik te maken van de rijkdom die wordt gecreëerd door verschillende teams, waarbij het speciale perspectief van ieder individueel lid meetelt.

MISSIE

Ecosystemen in de gezondheidszorg leveren kritieke diensten en taken in een uiterst complexe en snel veranderende omgeving. Er vindt momenteel een radicale verschuiving plaats in het paradigma van de zorgverlening, waarbij de episodische benadering van de zorg overgaat naar een continu zorgmodel dat de behoeften van de patiënt centraal stelt in het ontwerpproces van oplossingen.

Met zijn innovatieve raamwerk van allesomvattende, procesgerichte oplossingen wil Dedalus Group deze revolutionaire transformatie mogelijk maken voor alle zorgorganisaties, van mantelzorgers tot gezondheidsprofessionals en van patiënten tot burgers.

Het is onze missie om klinische samenwerking en procesoptimalisatie met een stapsgewijze aanpak mogelijk te maken en te verbeteren om in het verleden gedane investeringen van onze klanten te beschermen. Ieder persoon, als complex individu met uiteenlopende en veranderende behoeften, is het begin- en het eindpunt van de activiteiten van Dedalus Group en de uiteindelijke begunstigde van ons werk.

Dat is de reden waarom we heel trots zijn om elke dag belangrijk en essentieel werk te mogen uitvoeren..

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser