Nazorg

Het geheel van zorgactiviteiten na de behandeling en na de ziekenhuisopname, vereist dat de patiënt tijdig informatie krijgt over zijn behandelingsplan, er nauw bij betrokken wordt en praktische hulp krijgt, ook in de thuissituatie.

Nazorg

Het geheel van zorgactiviteiten na de behandeling en na de ziekenhuisopname, vereist de betrokkenheid van vele gezondheidswerkers. De patiënt moet goed geïnformeerd zijn en indien mogelijk ook betrokken worden bij zijn behandelplan en hulp krijgen om het plan in de praktijk toe te passen.

Voor een tijdige en efficiënte follow-up van de patiënt hebben zowel de patiënt als het multidisciplinaire team een reeks flexibele, gebruiksvriendelijke en altijd geïntegreerde toepassingen nodig. Van apparaatbeheer voor zelfcontrole tot periodieke rapportage van zijn gezondheidstoestand, begeleiding bij therapietrouw en nog veel meer.

Vanuit het perspectief van de zorgprofessional moeten oplossingen de “best practice” implementeren met een evaluatie van de resultaten.

Dedalus’ aanbod omvat zowel een breed scala aan oplossingen die een effectieve digitale reis van de patiënt ondersteunen als oplossingen die gericht zijn op de activiteiten van multidisciplinaire teams in verschillende follow-upsettings: aangepaste faciliteiten, dagelijkse diensten, bij een patiënt thuis, met mobiele ondersteuning of ondersteuning op de werkplek, alles in een geïntegreerd follow-up proces en met gedeelde informatie.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser