Wat wij bieden

We werken samen met onze klanten, van het definiëren van behoeften tot het leveren van de oplossingen om waarde te creëren.

Een unieke benadering: Continuum of Care

Van een episode-gecentreerde benadering tot ondersteuning van het Continuum of Care.

HET DEDALUS PLATFORM

Daadwerkelijke integratie van diensten binnen het gehele Continuum of Care wordt werkelijkheid dankzij een speciaal platform dat volledige semantische interoperabiliteit biedt op basis van Open Standards (FHIR), de modernisering van bestaande applicaties mogelijk maakt en een open-ecosysteem van oplossingen creëert voor modellen van ‘API Economy’.

Meer informatie
 • Preventie
 • Vroegtijdige opsporing
 • Diagnose
 • Behandeling
 • Revalidatie
 • Nazorg
 • Palliatieve zorg
Preventie
Preventie

We stellen vast dat primaire preventie langs drie lijnen verlopen: Wetgeving, patiëntenemancipatie en immunisatie, waarbij zowel de patiënt als de gemeenschap een rol hebben.

Lees meer
Vroegtijdige opsporing
Vroegtijdige opsporing

Klinisch bewijs toont aan dat er in de oncologie en cardiologie een vroegtijdige diagnose en behandeling vereist is voor bepaalde pathologieën. In het Continuum of Care is het van fundamenteel belang om flexibele oplossingen te gebruiken, die artsen kunnen ondersteunen bij vroegtijdige opsporing.

Lees meer
Diagnose
Diagnose

Steeds snellere, voorspellende en efficiënte testen. Grote, geconsolideerde laboratoria. De versnelling van digitale pathologie. Om de efficiëntie en de veiligheid te garanderen, vereisen al deze processen holistische oplossingen, ervaring met netwerkprojecten en competentie.

Lees meer
Behandeling
Behandeling

In de ‘kern’ van het proces hebben alle betrokkenen componenten nodig, die het delen van informatie, klinische en verpleegkundige beoordelingen, het beheer van de levenscyclus van geneesmiddelen en de integratie met robot- of apparatuurtechnologie ondersteunen.

Lees meer
Revalidatie
Revalidatie

In het zorgtraject van een patiënt vormt revalidatie een belangrijke pijler. Als gevolg van de aanzienlijke toename van de levensverwachting en de daarmee samenhangende chronische ziekten en handicaps, zal revalidatie steeds belangrijker worden. Het Continuum of Care heeft oplossingen nodig voor de juiste planning, levering en controle van activiteiten en middelen.

Lees meer
Nazorg
Nazorg

Het geheel van activiteiten dat de zorg na de behandeling en na de ziekenhuisopname bepaalt, vereist dat de patiënt nauw betrokken wordt bij en tijdig geïnformeerd wordt over zijn behandelingsplan, en geholpen wordt bij de toepassing ervan, ook in de thuissituatie.

Lees meer
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg

De patiënt, zijn familie de en arts worden bijgestaan door een multidisciplinair team van specialisten dat klinische, verpleegkundige, psychologische en sociale gegevens kan uitwisselen, zowel in ziekenhuizen en verpleeghuizen als direct in de thuissituatie.

Lees meer

Wat is jouw rol?

Dedalus opereert in het gehele Continuum of Care. Lees hoe wij jou en jouw organisatie kunnen helpen.

 • Landelijke en regionale gezondheidszorginstanties
 • Landelijke en regionale gezondheidszorginstanties

  Een innovatief zorgplatform dat een holistisch beeld biedt van de gegevensstroom binnen een traject – dit alles met inachtneming van de regels ten aanzien van toestemming voor gegevensverwerking en privacy
  Lees meer
 • Publieke aanbieder van medische en sociale zorg
 • Publieke aanbieder van medische en sociale zorg

  Een innovatieve benadering om de samenwerking tussen alle personen die betrokken zijn bij de publieke gezondheidszorg en de sociale zorg ondersteunen, om de best mogelijke resultaten te behalen voor de burgers
  Lees meer
 • Particuliere aanbieder van medische en sociale zorg
 • Particuliere aanbieder van medische en sociale zorg

  Geavanceerde oplossingen voor alle patiënttrajecten, gecoördineerd via een geautomatiseerd administratief proces.
  Lees meer
 • Diagnostisch netwerk
 • Diagnostisch netwerk

  Dedalus legt de basis voor een doeltreffend diagnostisch netwerk om specialismen, disciplines en laboratoria met elkaar te verbinden.
  Lees meer
 • Eerstelijnszorg en huisarts
 • Eerstelijnszorg en huisarts

  Een reeks oplossing om zorgverleners te helpen bij hun contacten met een patiënt en gedurende het behandeltraject.
  Lees meer
 • Patiënt & burger
 • Patiënt & burger

  Slimme, allesomvattende, op samenwerking gebaseerde oplossingen voor het digitaliseringstraject van de patiënt en de gehele zorggemeenschap.
  Lees meer

Landelijke en regionale gezondheidszorginstanties

Een innovatief zorgplatform dat een holistisch beeld biedt van de gegevensstroom binnen een traject – dit alles met inachtneming van de regels ten aanzien van toestemming voor gegevensverwerking en privacy
Lees meer

Publieke aanbieder van medische en sociale zorg

Een innovatieve benadering om de samenwerking tussen alle personen die betrokken zijn bij de publieke gezondheidszorg en de sociale zorg ondersteunen, om de best mogelijke resultaten te behalen voor de burgers
Lees meer

Particuliere aanbieder van medische en sociale zorg

Geavanceerde oplossingen voor alle patiënttrajecten, gecoördineerd via een geautomatiseerd administratief proces.
Lees meer

Diagnostisch netwerk

Dedalus legt de basis voor een doeltreffend diagnostisch netwerk om specialismen, disciplines en laboratoria met elkaar te verbinden.
Lees meer

Eerstelijnszorg en huisarts

Een reeks oplossing om zorgverleners te helpen bij hun contacten met een patiënt en gedurende het behandeltraject.
Lees meer

Patiënt & burger

Slimme, allesomvattende, op samenwerking gebaseerde oplossingen voor het digitaliseringstraject van de patiënt en de gehele zorggemeenschap.
Lees meer

LIFE FLOWS THROUGH OUR SOFTWARE

De ervaring van onze klanten met de digitale transformatie van de gezondheidszorg.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser