Palliatieve zorg

In deze delicate fase kunnen de patiënt, zijn familie en zijn huisarts rekenen op de ondersteuning van een multidisciplinair team van specialisten die alle medische, psychologische en sociale steun verlenen, zowel in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum als rechtstreeks thuis.

Palliatieve zorg

Kritiek zieke patiënten kunnen naast curatieve ook palliatieve zorg krijgen. In deze delicate fase kunnen de patiënt, zijn familie en zijn huisarts rekenen op de ondersteuning van een multidisciplinair team van specialisten die alle medische, psychologische en sociale steun verlenen, zowel in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum als rechtstreeks thuis.

Een Zorgcontinuümaanpak biedt de juiste oplossing om elk van deze fundamentele stappen te ondersteunen en te coördineren.

Het aanbod van Dedalus omvat een aantal toonaangevende oplossingen die deze fase in de verschillende settings ondersteunen: aangepaste voorzieningen, dagelijkse diensten, bij een patiënt thuis met mobiele ondersteuning of op de werkplek, de integratie van het proces, de geïntegreerde coördinatie van alle actoren (familie, patiënt, zorgverleners) en het delen van alle informatie.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser