Revalidatie

In het zorgtraject van een patiënt vormt revalidatie een belangrijke pijler. Als gevolg van de aanzienlijke toename van de levensverwachting en de daarmee samenhangende chronische ziekten en handicaps, zal revalidatie steeds belangrijker worden. Het Zorgcontinuüm heeft oplossingen nodig voor de juiste planning, levering en controle van activiteiten en middelen.

Revalidatie

Kritiek zieke patiënten kunnen naast curatieve ook palliatieve zorg krijgen. In deze delicate fase krijgen de patiënt, zijn familie en zijn arts ondersteuning van een multidisciplinair team van specialisten die alle medische, psychologische en sociale steun verlenen, zowel in ziekenhuizen en verpleeghuizen als thuis.

Een Zorgcontinuümbenadering biedt de juiste oplossing om al deze fundamentele stappen te ondersteunen en te coördineren.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser