Revalidatie

In het zorgtraject van een patiënt vormt revalidatie een belangrijke pijler. Als gevolg van de aanzienlijke toename van de levensverwachting en de daarmee samenhangende chronische ziekten en handicaps, zal revalidatie steeds belangrijker worden. Het Continuum of Care heeft oplossingen nodig voor de juiste planning, levering en controle van activiteiten en middelen.

Revalidatie

Critically ill patients can receive palliative care, along with curative care. In this delicate phase, the patient, his family and his doctor are supported by a multidisciplinary team of specialists who provide all medical, psychological and social support, both in hospitals and nursing homes and directly at home.

A Continuum of care approach provides the right solution to support and coordinate all these fundamental steps.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser