Milieu, sociale aspecten en corporate governance

Milieu, sociale aspecten en governance (Environmental, Social and Governance – ESG)

Bij Dedalus stellen we alles in het werk om een beleid te ontwikkelen dat de duurzaamheid met betrekking tot het werk dat we doen met onze klanten, onze medewerkers en de samenleving in het algemeen ondersteunt. Voor Dedalus betekent duurzaamheid een balans vinden tussen financieel en milieubeleid en, via verantwoord bestuur, voldoen aan maatschappelijke eisen in al onze bedrijfsactiviteiten.

Dedalus legt zijn focus voortdurend op duurzaamheid, verantwoord corporate governance, welzijn, veiligheid en gelijke kansen voor werknemers, respect voor het milieu en kwalitatief hoogstaande resultaten voor onze klanten.

MILIEU

We geloven dat de digitale transformatie van het ecosysteem van de zorg een positief antwoord moet geven op milieukwesties en tegelijkertijd nooit de Quadruple Aim uit het oog moet verliezen.

De missie-kritieke infrastructuur voor informatietechnologie, die ten grondslag ligt aan de zorgverlening, moet gebruikmaken van de meest recente innovaties, zoals de hybride cloud. Dit om de verwerkingskracht te optimaliseren, die in toenemende mate nodig is om de enorme hoeveelheid data te verwerken en waarde te creëren voor patiënten, artsen en onderzoek. Daarnaast is effectieve bedrijfscontinuïteit een fundamentele vereiste op elk kritiek zorgpunt. Dit kan worden gegarandeerd via 5G-netwerkconnectiviteit, met ingebouwde, verbeterde cyberveiligheid.

Dedalus omarmt deze visie en heeft zijn strategie uitgestippeld om bij te dragen aan een gezondere planeet door de CO2-voetafdruk van IT in de gezondheidszorg te verminderen.

SOCIALE ASPECTEN

Dedalus organiseert activiteiten op het gebied van opleiding en diversiteit en past verschillende winstdelingsregelingen toe.

Dedalus zet zich in voor het bevorderen van inclusie en diversiteit met een groot aantal vrouwen in managementfuncties. Dedalus heeft een Ethische Code om discriminerend gedrag te voorkomen.

Wij geloven in gelijke kansen voor al onze medewerkers.

De vaardigheden van onze mensen ontwikkelen, is essentieel om onze geest scherp te houden en onze kennis fris en up-to-date, waardoor we onze klanten waardevolle producten kunnen leveren. Met dit doel voor ogen hebben we de Dedalus Academy opgericht. De Academy is een platform dat werknemers toegang biedt tot webinars over specifieke werkgerelateerde onderwerpen. We breiden het aantal beschikbare trainingen, over zowel technische onderwerpen als softskills, voortdurend verder uit.

Dedalus biedt zijn werknemers ook welzijnsondersteuning en gezondheids- en veiligheidsfaciliteiten, zoals een zorgverzekering, en heeft daarnaast een specifiek beleid om gezonde en veilige werkplekken te creëren.

In de allereerste dagen van de COVID-19-pandemie hebben we hard gewerkt om alle benodigde tools en apparaten te bieden om onze mensen in staat te stellen op afstand te werken en onze klanten te blijven ondersteunen, aan hun zijde te staan en hen te helpen bij het verlenen van zorg in deze moeilijke tijden.

We investeren op dit moment in een omvangrijk transformatieproject en een nieuw informatiesysteem om onze interne processen te vereenvoudigen en te harmoniseren en de kwaliteit van de resultaten voor klanten te verbeteren. Samenwerkingsomgevingen van de nieuwe generatie, flexibele procedures en beheerstools voor diensten zullen onze medewerkers toelaten zich te concentreren op activiteiten met toegevoegde waarde. Dankzij een verbeterd business data-model zullen realtime analyses iedere medewerker helpen om de dagelijkse activiteiten in de richting van onze doelstellingen te sturen, de bedrijfsefficiëntie te verhogen en de rapportagetijd te verkorten.

Dedalus is recentelijk toegetreden tot het COCIR, de Europese beroepsvereniging die de sectoren medische beeldvorming, radiotherapie, gezondheids-ICT en de elektromedische industrie vertegenwoordigt. We nemen deel aan de bijeenkomsten van het COCIR om met onze vaardigheden, kennis en ervaring in het hele Zorgcontinuüm een bijdrage te leveren en Europese instellingen, landen en burgers wegwijs te maken in de digitale transformatie van de gezondheidszorg.

GOVERNANCE

Dedalus heeft algemene standaardpraktijken met betrekking tot zijn corporate governance, zoals de toepassing en bijwerking van het 231-model en de ethische code en het aanstellen van een compliance manager. Dedalus voldoet aan de AVG/GDPR-regels, behaalde de ISO 27001-certificering en past het Information Security Management System toe om cyberbeveiliging te garanderen.

Dedalus focust zijn activiteiten op kwaliteit en verantwoordelijkheid ten aanzien van klanten, waardoor we erin zijn geslaagd ISO13485-accreditatie te behalen.

Dedalus gelooft er sterk in dat bedrijven, die goed scoren op milieutechnische, sociale en corporate governance maatstaven beter kunnen anticiperen op toekomstige risico’s en beter in staat zijn om kansen te zien, doordat ze meer gericht zijn op strategisch langetermijndenken. Het is onze ambitie om onze positieve sociale impact op alle betrokkenen te maximaliseren door ‘best practices’ ten aanzien van het milieu, sociale aspecten en corporate governance effectief te combineren in al onze activiteiten.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser