Bedrijf

Iedereen in het ecosysteem van de gezondheidszorg wordt ondersteund om de best mogelijke resultaten te behalen.

De uitdagingen van de gezondheidszorg in de 21e eeuw

Gezond leven is een basisbehoefte van de mens. Onderzoek wijst uit dat de gezondheidszorg slechts een van de vele factoren is, die de gezondheid van mensen beïnvloeden. Uit meerdere onderzoeksrapporten blijkt, dat het gedrag en de fysieke omgeving van een persoon de belangrijkste factoren zijn, terwijl gezondheidsdiensten zelf slechts 10% tot 20% van de gezondheidsresultaten beïnvloeden.

De digitale transformatie van het ecosysteem in de gezondheidszorg is een van de meest kritieke factoren om de zogenoemde Quadruple Aim van het Institute of Health Improvement te verwezenlijken en moet gericht zijn op de bredere ‘determinanten’ van de gezondheid voor ieder individu. Dit wordt gedaan door:

  • het verstrekken van betere gezondheidszorg- en welzijnsdiensten aan iedere burger (door de doeltreffendheid van deze diensten te maximaliseren) en het verminderen van de ziektelast voor de algemene bevolking door middel van Population Health Management;
  • het verbeteren van de betrokkenheid van burgers bij en de toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten;
  • het verbeteren van het inzicht van de patiënt over hun toestand, en tegelijkertijd hen in staat stellen meer controle over hun zorg te krijgen;
  • het verbeteren van de ervaring van patiënten en hun verzorgers van de gezondheidsdiensten;
  • het financieel en ecologisch duurzaam maken van deze diensten.

Om deze uitdagingen te overwinnen, heeft Dedalus een duidelijk doel:

de voorkeurspartner zijn om alle betrokkenen in het ecosysteem van de gezondheidszorg in staat te stellen effectief samen te werken om het best mogelijke resultaat voor de gezondheid te leveren.

Over Dedalus

Dedalus is de eerste leverancier van software voor de gezondheidszorg en diagnose in Europa en een van de grootste ter wereld.

We werken samen met zorgorganisaties in heel Noord-Europa om nieuwe zorgmodellen te leveren, die het mogelijk maken om betere resultaten te leveren dankzij onze technologische oplossingen.

In 2016 besloot Dedalus om zijn expansiestrategie te versnellen door zich te focussen op de toenemende vraag naar innovatieve en allesomvattende oplossingen ter ondersteuning van de digitale transformatie van het ecosysteem in de zorg. Onze aandeelhoudersstructuur staat garant voor financiële draagkracht en stabiliteit, dankzij de investering van Ardian, de grootste particuliere investeringsmaatschappij in Europa en de op drie na grootste ter wereld.

We hebben meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van software en diensten voor de gezondheidszorg aan klanten in Denemarken en Nederland.

Met onze sterke Europese R&D-capaciteit bevindt Dedalus zich in een unieke positie om digitale transformatie in de gezondheidszorg in Noord-Europa mogelijk te maken.

We hebben veel aandacht voor investeringen, die al door onze klanten zijn gedaan, en van daaruit focussen we ons op integratie en regionale platformen om interoperabiliteit en toekomstbestendige IT-oplossingen en ecosystemen te creëren.

We werken samen met onze klanten. Daar waar onze bedrijfsactiviteiten groeien, zetten we ons in om de lokale vaardigheden en capaciteiten te vergroten.

Dedalus in een oogopslag

Vandaag de dag heeft Dedalus meer dan 5.500 hoogopgeleide professionals in dienst en beschikken we over het grootste software R&D-team, bestaande uit meer dan 2000 mensen, in onze sector in Europa.

Dankzij een portfolio van toonaangevende oplossingen van de nieuwe generatie dekt Dedalus het volledige spectrum van de behoeften van gezondheidsprofessionals. Op dit moment ondersteunen we meer dan 6.100 ziekenhuizen en 5.300 laboratoria wereldwijd.

Bij Dedalus begrijpen we het belang van samenwerking in de nieuwe zorgverleningsmodellen. Deze nieuwe modellen zijn gebaseerd op het leveren van continuïteit van de zorg gedurende het leven van burgers, de integratie van de zorg rond de patiënt in het volledige ecosysteem van de gezondheidszorg en de ondersteuning van de betrokkenheid van de patiënt bij zijn zorg. Gezondheidszorgsystemen hebben functies nodig om zorg op afstand te ondersteunen, met dynamische klinische ‘best practices’ en ‘real-time’ kennisdeling op het punt van zorgverlening.

Onze naam

Volgens de mythe ontwierp en bouwde Daedalus, de eerste bekende architect in de geschiedenis, in 2000 voor Christus het paleis van Knossos: een ongelooflijk gebouw met binnenin een verbazingwekkend labyrint. Het labyrint staat voor de reis naar welvaart en de zoektocht naar kennis.

In 1220 na Christus werd de eerste gotische kathedraal voltooid in Chartres (Frankrijk). Dit verbazingwekkende gebouw, opnieuw met een labyrint binnenin, vertegenwoordigt de reis naar kennis.

Dedalus is de naam van ons bedrijf. Het is geschreven in het Latijn, al meer dan 1500 jaar de universele taal van Europa en het Midden-Oosten.

Dedalus wil op basis van de ervaring en de expertise van onze klanten en ons team een toonaangevende gemeenschap creëren om samen een pad uit te stippelen, kennis te vergroten en in te springen op de mogelijkheden die de moderne gezondheidszorg biedt.

Onze passie en missie, die tot uitdrukking komt in onze op software gebaseerde oplossingen, is om gezondheidsprofessionals in staat te stellen klinische kennis op te bouwen en te delen.

We streven er elke dag naar om iets meer te doen door zorgverleners en gezondheidsprofessionals te helpen om betere zorg te verlenen aan de gemeenschappen die zijn dienen.

Life flows through our software

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser