Bedrijf

Iedereen in het ecosysteem van de gezondheidszorg wordt ondersteund om de best mogelijke resultaten te behalen.

De uitdagingen van de gezondheidszorg in de 21e eeuw

Gezond leven is een basisbehoefte van de mens. Onderzoek wijst uit dat de gezondheidszorg slechts een van de vele factoren is, die de gezondheid van mensen beïnvloeden. Uit meerdere onderzoeksrapporten blijkt, dat het gedrag en de fysieke omgeving van een persoon de belangrijkste factoren zijn, terwijl gezondheidsdiensten zelf slechts 10% tot 20% van de gezondheidsresultaten beïnvloeden.

De digitale transformatie van het ecosysteem in de gezondheidszorg is een van de meest kritieke factoren om de zogenoemde Quadruple Aim van het Amerikaanse Institute of Health Improvement (IHI) te verwezenlijken. Ze moet gericht zijn op de bredere ‘determinanten’ van de gezondheid voor ieder individu. Dit gebeurt door:

  • betere gezondheidszorg- en welzijnsdiensten te verstrekken aan iedere burger (door de doeltreffendheid van deze diensten te maximaliseren) en de ziektelast voor de algemene bevolking te verminderen door middel van Population Health Management;
  • de betrokkenheid van burgers te verbeteren en de gezondheidszorgdiensten toegankelijker te maken;
  • het inzicht van de patiënt over hun toestand te verbeteren en hen tegelijkertijd meer controle over hun zorg te bieden;
  • de ervaring van patiënten en hun verzorgers met de gezondheidszorg te verbeteren;
  • deze zorg financieel en ecologisch duurzaam te maken.

Om deze uitdagingen te overwinnen, heeft Dedalus een duidelijk doel:

de voorkeurpartner die alle betrokkenen in het ecosysteem van de gezondheidszorg in staat stelt effectief samen te werken voor het best mogelijke zorgresultaat.

Over Dedalus

Dedalus is de belangrijkste leverancier van diagnostische en zorgsoftware in Europa en een van de grootste ter wereld.

We werken samen met zorgorganisaties in heel Noord-Europa om nieuwe zorgmodellen te leveren, die betere resultaten leveren dankzij onze technologische oplossingen.

In 2016 besloot Dedalus om zijn expansiestrategie te versnellen door zich te focussen op de toenemende vraag naar innovatieve en allesomvattende oplossingen voor de digitale transformatie van het ecosysteem in de zorg. Onze aandeelhoudersstructuur staat garant voor financiële draagkracht en stabiliteit, dankzij de investering van Ardian, de grootste particuliere investeringsmaatschappij in Europa en de op drie na grootste ter wereld.

We hebben meer dan 40 jaar ervaring in software en diensten voor de gezondheidszorg aan klanten in Denemarken en Nederland.

Met onze sterke Europese R&D-capaciteit bevinden we ons in een unieke positie om de digitale transformatie in de gezondheidszorg in Noord-Europa mogelijk te maken.

We hebben veel aandacht voor de investeringen die onze klanten al deden en van daaruit focussen we ons op integratie en regionale platformen om interoperabiliteit en toekomstbestendige IT-oplossingen en ecosystemen te creëren.

We werken samen met onze klanten. Waar onze bedrijfsactiviteiten groeien, zetten we ons in om de lokale vaardigheden en capaciteit te vergroten.

Dedalus in een oogopslag

Vandaag heeft Dedalus meer dan 5.500 hoogopgeleide professionals in dienst en beschikken we over een R&D-team van meer dan 2000 mensen, het grootste in onze sector in Europa.

Dankzij een portfolio van toonaangevende oplossingen van de nieuwe generatie dekt Dedalus het volledige spectrum van de behoeften van gezondheidsprofessionals. Op dit moment ondersteunen we meer dan 6.100 ziekenhuizen en 5.300 laboratoria wereldwijd.

Bij Dedalus begrijpen we het belang van samenwerking in de nieuwe zorgmodellen. Ze zijn gebaseerd op het leveren van continuïteit van de zorg gedurende het leven van een burger, de integratie van de zorg rond de patiënt in het ecosysteem van de gezondheidszorg en de ondersteuning van de betrokkenheid van de patiënt bij zijn zorg. Gezondheidszorgsystemen hebben functies nodig om zorg op afstand te ondersteunen, met dynamische klinische ‘best practices’ en ‘real-time’ kennisuitwisseling op de plaats van zorg.

Onze naam

Volgens de mythe ontwierp en bouwde Daedalus, de eerste bekende architect in de geschiedenis, in 2000 voor Christus het paleis van Knossos: een ongelooflijk gebouw met binnenin een verbazingwekkend labyrint. Het labyrint staat voor de reis naar welvaart en de zoektocht naar kennis.

In 1220 na Christus werd de eerste gotische kathedraal voltooid in Chartres (Frankrijk). Dit imposante gebouw, opnieuw met een labyrint binnenin, vertegenwoordigt de reis naar kennis.

Dedalus is de naam van ons bedrijf. Het is geschreven in het Latijn, al meer dan 1500 jaar de universele taal van Europa en het Midden-Oosten.

Dedalus wil op basis van de ervaring en de expertise van onze klanten en ons team een toonaangevende gemeenschap creëren om samen een pad uit te stippelen, kennis te vergroten en in te springen op de mogelijkheden die de moderne gezondheidszorg biedt.

Onze passie en missie komt tot uitdrukking in onze op softwareoplossingen: gezondheidsprofessionals in staat stellen klinische kennis op te bouwen en te delen.

We streven er elke dag naar om iets meer te doen door zorgverleners en gezondheidsprofessionals te helpen om betere zorg te verlenen aan de gemeenschappen die zij dienen.

Life flows through our software

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser