Security

Veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieubescherming zijn belangrijke en blijvende thema’s in een veranderende wereld. Bij Dedalus vinden we dat de bescherming van mens en milieu niet alleen een wettelijke of sociale verplichting is. Het is een integraal onderdeel van ons bedrijf. Daarom pakken we deze thema’s aan met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel – en even methodisch – als andere thema’s, zoals productkwaliteit, productiviteit en kostenefficiëntie.

Preventie is een pijler in al onze activiteiten. Ons bedrijfsbeleid en onze richtlijnen onderstrepen onze verplichtingen om de veiligheid van mensen te waarborgen en het milieu te beschermen. Daarom houden wij ons aan de wet- en regelgeving, werken wij samen met de autoriteiten en communiceren wij open en eerlijk over onze activiteiten.

Cyberbeveiliging

Dedalus heeft een precieze strategie en een operationeel plan voor een veilig en degelijk IT-kader. Het doel is te kunnen bouwen op een solide basis voor een gezonde gegevensbeveiliging. Elke tool die onze medewerkers gebruiken, bewaken we nauwgezet. We zorgen ervoor dat alle computers en smart devices adequaat beschermd zijn tegen geavanceerde cyberaanvallen en kwaadaardige hacks.

We voeren periodieke audits uit inclusief penetratietesten en beveiligingscontroles om de effectiviteit van onze inspanningen op elk moment te waarborgen.

Gegevensbescherming

Bij Dedalus staan de klant en de beveiliging van zijn gegevens centraal. Dankzij de evolutie van alle beheersystemen en de actualisering van de beschikbare middelen konden we snel, doeltreffend en consequent reageren op de nieuwe beschermingsnormen van de AVG/GDPR.

Bij Dedalus geloven we dat delen en transparantie de sleutel zijn tot het opbouwen van een waardeketen en een solide bedrijfsreputatie. Daarom ligt onze focus op initiatieven en interventies gericht op productoptimalisatie, met specifieke aandacht voor alle nieuwe aspecten van omgang met persoonsgegevens en de wettelijke vereisten die daarmee gepaard gaan.

In onze visie zijn dit fundamentele voorwaarden voor een solide en geavanceerde risicopreventieactiviteit.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser