HET DEDALUS-PLATFORM

Nieuwe mogelijkheden die onze klanten in staat stellen om waarde te creëren uit de opgeslagen gegevens.

Om aan de behoeften van zorgorganisaties te voldoen, hebben we realtime-inzicht nodig in hoe hun diensten worden gebruikt en in het gezondheidssysteem in zijn geheel. De uitdaging waar zorgaanbieders voor staan, is een effectieve aansluiting te maken met dit nieuw ontworpen ecosysteem van de zorg, terwijl de vereiste data hiervoor vaak moeilijk toegankelijk zijn.

In deze complexe wereld, waarin de traditionele registratiesystemen de schaal en het tempo van de veranderingen niet kunnen volgen, is het van fundamenteel belang om gegevens in uiteenlopende toepassingen te kunnen integreren en opnemen. Om datasets te koppelen, op feiten gebaseerde inzichten over populaties te verkrijgen en klinische workflows in verschillende organisaties te ondersteunen. Deze uitdagingen worden aangepakt door de Insights-systemen van het nieuwe Dedalus platform DC4H – Digital Connect 4 Health, het resultaat van jarenlange ervaring opgedaan via OHC – Open Health Connect, D4 en X-Value.

De zes pijlers van DC4H: tegemoetkomen aan de databehoefte van de gezondheidszorg

Het DC4H-platform is gebouwd op zes pijlers. Samen bieden ze een uitgebreid ecosysteem voor innovatie en modernisering ter ondersteuning van een geïntegreerd gezondheidssysteem dat zorgaanbieders, patiënten en andere gezondheidswerkers over organisatorische en geografische grenzen heen met elkaar verbindt.

Ons digitale platform is het resultaat van jaren ervaring in de sector en de convergentie van belangrijke technische componenten, die Dedalus tijdens zijn eigen groeitraject heeft verzameld.

DC4H maakt gebruik van een op standaarden gebaseerde (FHIR) open architectuur (API’s) en geeft zorgorganisaties de mogelijkheid hun eigen data uit diverse klinische en operationele systemen semantisch te ’taggen’, wat contextuele en bruikbare vorderingen voor geïnformeerde en tijdige besluitvorming. waardoor contextuele en bruikbare inzichten worden verkregen voor geïnformeerde en tijdige besluitvorming. Het is een open platform-ecosysteem dat de bouwstenen biedt om machine learning (ML)-modellen van externe AI-partners te benutten en voorspellende analyses uit te voeren.

Bovendien biedt het platform kant-en-klare analytics dashboards voor gegevensonderzoek, en de mogelijkheid om gebeurtenissen te triggeren op basis van klinische/operationele beslissingsondersteuning, waardoor de arts een melding of waarschuwing krijgt om tijdig te handelen. Waarmee de cirkel is rondgemaakt.

Hoewel elk van de zes pijlers met elkaar verbonden is en voortbouwt op de mogelijkheden van de ander, is elk ook onafhankelijk, zodat een zorgorganisatie kan beginnen waar maximale waarde kan worden geleverd.

Voordelen

  • Integreer eenvoudig en snel gegevens uit een groot aantal bestaande zorgtoepassingen door gebruik te maken van de bibliotheek met bestaande integraties.
  • Verzamel gegevens sneller en creëer een open, interoperabele, flexibele platformomgeving die uw nieuwe en bestaande middelen met elkaar verbindt.
  • Maak een op FHIR gebaseerd geïntegreerd zorgdossier dat meer is dan alleen een data lake; het is een opslagplaats van gecureerde, gestandaardiseerde, genormaliseerde en semantisch relevante gegevens zodat clinici hun patiënten en de interactie met het ziekenhuis of een andere zorgorganisatie beter kunnen begrijpen.

Eenvoud door zelfbediening en automatisering is onze belangrijkste filosofie:

  • Eenvoudige oplevering, via cloud, hybride cloud of on-premises infrastructuur.
  • Eenvoudig beheer en configuratie, dankzij een eenduidig selfservice platformcontrolecentrum waar gebruikers elk aspect van het platform kunnen configureren en alle diensten kunnen monitoren.
  • Eenvoudige set-up en configuratie dankzij widgets en vooraf gedefinieerde gebruiksscenario’s.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser