KLINISKA & LÖSNINGAR FÖR SJUKHUS

Stöd era kliniska team med effektiva och lättanvända verktyg som maximerar tid med patienter och samtidigt hjälper till med att förbättra kvalitet och resultat genom vårdkedjan.

Nationell & Regional hälso- och sjukvårdsmyndighet
Offentlig hälsovård och social omsorg
Privat hälsovård och social omsorg

Våra sjukhus- och kliniskalösningar är utformade för att stödja kliniska team i deras dagliga uppgifter genom praktiska och lättanvända verktyg. Genom att använda dessa lösningar minimeras klinisk risk och personalen får mer tid för varje patient och i slutändan en förbättrad patientupplevelse och förbättrat resultat. Samma verktyg möjliggör effektiva administrativa processer för optimering av vårdresurser och därmed ökad produktivitet.

Swiftqueue Enterprise Scheduling

Minska klinikens väntetider från dag ett

Läs mer

Topica

TOPICA är Dedalus innovativa plattform för utveckling av kliniska kvalitetsdatabaser genom övervakning och utbyte av data mellan vårdsystemen.

Läs mer

PatientAide

Ett kraftfullt verktyg för att förbättra patientengagemang

Läs mer

CareSolutions

Care Solutions är en best-of-breed-lösning

Läs mer

amPHI Prehospital - FÖRBÄTTRA DET AKUTA OMHÄNDERTAGANDET OCH HELA VÅRDKEDJAN

Patientjournalen amPHI täcker hela den prehospitala vårdkedjan från upphämtningsplats till akutavdelning och inskrivning.

Läs mer

CareSuite

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Läs mer

UltraGenda

Förbättra hälso- och sjukvårdsplanering

Läs mer

ClinicalAide

Kraftfulla mobila lösningar förbättrar för både vårdgivaren och patientengagemang

Läs mer

NurseAide

Förbättra patientvården med en effektiv mobil lösning

Läs mer

Kliniskt samarbete är idag grundläggande för en kvalitativ vård och assistans. Detta kräver:

  • Effektiv delning av klinisk information.
  • Interoperabilitet mellan system.
  • Reducerade kliniska risker genom en formell klinisk säkerhetsbedömning och certifierad medicintekniskutrustning.
  • Tillämping av bästa praxis och proaktivt användande av kliniska riktlinjer.
  • Klinisk styrning genom möjligheten att jämföra information.

Samtliga dessa krav kan uppfyllas med hjälp av innovativa lösningarna från Dedalus

Swiftqueue Enterprise Scheduling

Minska klinikens väntetider från dag ett

Läs mer

Topica

TOPICA är Dedalus innovativa plattform för utveckling av kliniska kvalitetsdatabaser genom övervakning och utbyte av data mellan vårdsystemen.

Läs mer

PatientAide

Ett kraftfullt verktyg för att förbättra patientengagemang

Läs mer

CareSolutions

Care Solutions är en best-of-breed-lösning

Läs mer

amPHI Prehospital - FÖRBÄTTRA DET AKUTA OMHÄNDERTAGANDET OCH HELA VÅRDKEDJAN

Patientjournalen amPHI täcker hela den prehospitala vårdkedjan från upphämtningsplats till akutavdelning och inskrivning.

Läs mer

CareSuite

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Läs mer

UltraGenda

Förbättra hälso- och sjukvårdsplanering

Läs mer

ClinicalAide

Kraftfulla mobila lösningar förbättrar för både vårdgivaren och patientengagemang

Läs mer

NurseAide

Förbättra patientvården med en effektiv mobil lösning

Läs mer

Kliniskt samarbete är idag grundläggande för hälso- och sjukvård och assistans. För att uppnå detta mål krävs:

  • Effektiv delning av klinisk information.
  • Interoperabilitet mellan olika system.
  • Reducera kliniska risker med certifierad medicinteknisk utrustning och ergonomiska lösningar.
  • Tillämping av bästa practice och proaktiv användning av kliniska riktlinjer.
  • Klinisk styrning genom möjligheten att jämföra information.

Samtliga dessa krav kan uppfyllas med hjälp av innovativa lösningarna från Dedalus.

Swiftqueue Enterprise Scheduling

Minska klinikens väntetider från dag ett

Läs mer

Topica

TOPICA är Dedalus innovativa plattform för utveckling av kliniska kvalitetsdatabaser genom övervakning och utbyte av data mellan vårdsystemen.

Läs mer

PatientAide

Ett kraftfullt verktyg för att förbättra patientengagemang

Läs mer

CareSolutions

Care Solutions är en best-of-breed-lösning

Läs mer

amPHI Prehospital - FÖRBÄTTRA DET AKUTA OMHÄNDERTAGANDET OCH HELA VÅRDKEDJAN

Patientjournalen amPHI täcker hela den prehospitala vårdkedjan från upphämtningsplats till akutavdelning och inskrivning.

Läs mer

CareSuite

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Läs mer

UltraGenda

Förbättra hälso- och sjukvårdsplanering

Läs mer

ClinicalAide

Kraftfulla mobila lösningar förbättrar för både vårdgivaren och patientengagemang

Läs mer

NurseAide

Förbättra patientvården med en effektiv mobil lösning

Läs mer

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser