CARESUITE

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Care Suite är en flexibel plattform som låter dig maximera värdet av befintliga IT-investeringar, personal och processer för att dra nytta av de senaste digitala innovationerna. Lösningen kan distribueras stegvis för att låta organisationen omvandlas i sin egen takt och till ett överkomligt pris. Lösningen kan installeras som molntjänst, lokalt eller via så kallad hybridmodell.Care Suite erbjuder en säker och smidig plattform för leverans av patientcentrerad vård genom implementering av moderna och öppna standardkomponenter så som FHIR. Man kan därför uppnå effektiv kommunikation och samarbete med patienter, personal , leverantörer och tjänster inom det allt bredare ekosystemet för hälso- och sjukvård.

Förbättrat samarbete i hela vårdkedjan

Care Suite möjliggör uppkopplad och samordnad vård genom fem integrerade komponenter:

 1. Erfarenhet och åtagande.Care Suite är anpassad till vårdform och vårdpersonalens roller för att stödja likvärdig interaktionen med patienten.
 2. Informationssystem. En serie stödtjänster möjliggör val av åtgärd och och hjälper till med patientjournalen vid vårdplats. Dessa tjänster stöder flera kliniska specialiteter inom vårduppdraget.
 3. Open Health Connect – Information och analys. Denna Dedalus-lösning ger sammanhållna patientjournaler och kan leverera viktiga funktioner såsom arbetsflöde, vårdval, realtidsövervakning och klinisk analys.
 4. Ekosystem. Ger en säker återanvänding av vanliga CareSuite funktioner såsom delad användarautentisering och auktorisering för att skydda hantering av patientdata, definition och utbyte av strukturerad formular för att samla in bedömningar, utbyte av uppgifter för att stödja gränsöverskridande vårdplanering.
 5. Internet of things (IoT). Säkerställa att data från medicintekniska produkter, som används av patienten, kan inkluderas i den elektroniska patientjournalen

Varför Care Suite?

 • Utformat av kliniskt kunniga för kliniskt kunniga med beprövad infrastruktur och resurser för att säkerställa klinisk säkerhet och att vårdvägar följs.
 • Byggt på öppna standarder och API:er för att stödja innovation och integration för att stödja transformationen av tjänster för patienter, vårdpersonal och leverantörer.
 • Använder ledande teknologi för att förändra patientens vårdupplevelsen och samtidigt få meningsfulla insikter.
 • Eliminerar behovet av dyra temporära investeringar genom att bygga en omfattande elektronisk patientjournal och maximera användningen av befintlig infrastruktur och applikationer..
 • Använder artificiell intelligens (AI) och taligenkänning för att förbättra informationsdelning vilket hjälper till att omforma det kliniska arbetsflödet och patientengagemang

Key Benefits

 • Care Suite inkluderar "intelligent teknik" för att underlätta leverans av rätt sjukvård vid rätt tidpunkt och plats. Detta gynnar alla intressenter och aktiviteter i ekosystemet för hälso- och sjukvård för att stödja vårdförloppet. Fördelar:
 • Förbättrade säkerhets- och kvalitetsresultat och större patientengagemang
 • Ökar flöde av patienter, frigör kapacitet och skapar administrativ effektivitet
 • Övervakning i realtid och populationsbaserade insikter genom avancerad analys för att hantera vårdvägar.
 • Möjligheten att samarbeta med både interna och externa kollegor med gemensam information om patienten och det kliniska sammanhanget.
 • Ökad agilitet och interoperabilitet vilket gör det möjligt för vårdpersonal att möta unika behov i deras arbetsflöden.

Key features

 • Oavsett plattform för Care Suite (moln eller lokal installation) erbjuds funktionalitet för att effektivt hantera interna uppgifter samtidigt som den kan integreras sömlöst med övriga lösningar inom hälso- och sjukvård.
 • Patientadministration och avtalshantering
 • Ett patientjournalsystem med lösningar för alla kliniska specialiteter.
 • Fullständig hantering av läkemedel ("Closed loop").
 • Integrerat stöd för specialistvård såsom kemoterapi, intensivvård osv.
 • Avancerade tjänster för integrering och analys av arbetsflöden.
 • Både app och portal för patienten.
 • Funktioner så som "rollbaserad åtkomstkontroll", terminologi, etc. används för att säkerställa att alla inkluderade lösningar är sömlöst integrerade.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser