CARE SOLUTIONS

Care Solutions är en best-of-breed-lösning

Nya innovationer för patient och vårdpersonal samtidigt som vi kontrollerar den totala IT-kostnaden! Detta är det stora dilemmat för många sjukhus, behandlings-/rehabiliteringscenter och andra hälso- och sjukvårdsorganisationer. Med “Care Solutions” får du ett nytt alternativ: Innovation med låg IT-kostnad.

Fler alternativ med Care Solutions

Med Care Solutions får du betydligt fler alternativ. Lösningen med Care Solutions kan levereras som tjänst till din organisation – gradvis eller hela lösningen direkt. Med en gradvis implementering i kombination med värdtjänst (SaaS) möjliggör Care Solutions en gynnsam total ägandekostnad (TCO) uppnås.

Key Benefits

 • Fokuserad på integration och datautbyte
 • Enkel registrering
 • Avancerade planeringsalternativ
 • Öppen, flexibel och modulär lösning
 • Återanvändning av redan registrerade information
 • Redo för e-hälsa och regionalt samarbete
 • Anpassad för holländsk lag och lagstiftning

Key features

 • Enkel och snabb implementering
 • Kostnadseffektiv
 • Användarvänlig upplevelse
 • Baserad på och följer internationella standarder och rekommendationer
 • Effektiva arbetsflödesprocesser

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser