ULTRAGENDA

Förbättra hälso- och sjukvårdsplanering

Sjukhus, primärvård och andra vårdorganisationer har fått ett större krav att uppnå effektivitet med fortsatt bibehållen servicekvaliteten. I allt högre grad måste schemaläggning av komplexa vårdkedjor ske över flera organisationer, team, resurser och system. Detta kan leda till fel, underutnyttjande och besvär för både patienter och vårdpersonal.

UltraGenda erbjuder en svit av webbaserade applikationer som effektiviserar vårdplanering och samordning för en tjänst, en organisation eller för ett helt hälsosystem.

Sviten av applikationer effektiviserar hanteringen av möten med deltagare från olika specialiteter där vårdval, patientbesök, planering och bokning av olika resurser kan ske i några få enkla steg. UltraGenda kan snabbt tas i bruk och anpassas till tjänster inom organisationer vilket därmed omedelbart kan ge värde för verksamheten . Öppna API:er, stöd för standarder (HL7, webbtjänster, etc.), integration med kalenderfunktion (Microsoft Outlook™) men även direktintegration från arbetsyta (“Desktop integration”) till annan applikation gör UltraGenda enkel att installera och anpassa efter behov. Ett annat exempel är integration med SMS-system för att sända SMS-påminnelser. Varför UltraGenda?

 • UltraGenda används av ett stort antal kunder i Europa, Australien och Nya Zeeland.
 • UltraGenda kan implementeras snabbt och leverera ett ökat värde.
 • God erfarenhet finns inom Dedalus att hantera UltraGenda tillsammans med olika journalsystem för hemvård och social omsorg.
 • Dedalus erbjuder helhetsåtagande för digitala tjänster för hälso- och sjukvård, strategiska rådgivning, transformation, integration, distribution och drift.

Key Benefits

 • Öka resursutnyttjandet och produktiviteten
 • Tidsplanering för flera organisationer
 • Patients självbetjäning
 • Minska uteblivna besök
 • Minska onödiga besök
 • Förenkla leverans av tjänster över organisatoriska gränser

Key features

 • Funktion för flera platser
 • Planering för flera resurser
 • Resursplanering av vårdplatser
 • Översiktsvyer
 • Remiss och beslutsstöd
 • Patientportal och videokonsultation

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser