PATIENT Aide

Ett kraftfullt verktyg för att förbättra patientengagemang

PatientAide möjliggör effektiv och problemfri kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvårdsorganisation. Den ger säker mobil åtkomst till nyckeltjänster och ger patienten information för att fatta välgrundade beslut om hur man bäst kan hantera sin hälsa och aktivt delta i sin vård.

Används via mobil-app för smartphone eller surfplatta (Android och iOS) alternativt via säker webbportal som kan tillgodose patienternas specifika behov. PatientAide ger också patienten möjlighet att utföra enkla uppgifter såsom att boka besök eller lägga till information som insamlats via tredjepartutrustning i sin journal.

Key Benefits

 • Förbättra patientengagemang och behandling.
 • Planering av samarbete – Vårdgivaren kan analysera och ordna information som samlats in via appen för att identifiera hälsoproblem och även dela resultat med patienten.
 • Integrering av andra enheter – Vårdgivaren kommer att analysera information och tillämpa den för att förbättra patientens hälsotillstånd och beteende.
 • Realtidskommunikation – Patient Aide möjliggör interaktion med lokalisering i realtid, så att patienter automatiskt kan läggas in på en hälso- och sjukvårdsinrättning eller identifiera närmaste plats för räddningstjänst.
 • Personlig hälsoutbildning. Patientutbildning och resurser för självhantering om vanliga tillstånd kan enkelt delas med patienter.

Key features

 • Flexibel besöksplanering – Patienter kommer snabbt att kunna se och ändra sina besök vid behov.
 • Stöd för anslutning av mobilenheter
 • Åtkomst till patientjournal. Patienten får säker åtkomst för att visa och ladda ner sin medicinska historia, sammanfattningar, testresultat och recept.
 • Hantering av befolkningshälsa. En hälsodisplay samlar data från mobil-appar och enheter t.ex. "Fitbit" och visar mål och trender
 • Optimal interoperabilitet. Integration via Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) lämpliga för användning med valfri extern lösning.
 • Analysfunktioner.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser