CLINICALAIDE

Kraftfulla mobila lösningar förbättrar för både vårdgivaren och patientengagemang

Dedalus har en hel svit av lösningar med intuitiva kliniska applikationer för patienthantering Dessa “Aide-appar” kan förena olika sjukhussystem och ge mobil åtkomst till viktig information och arbetsflöde i ett lättanvänt gränssnitt.

ClinicalAide: En enhetlig bild av kritisk hälsoinformation när som helst och var som helst “Clinical Aide” är en mobil-app (IOS, Android och Windows 10) med klinisk information i realtid vid vårdplatsen via enhetligt gränssnitt. Den stöder snabbare beslutsfattande och åtgärder för vanliga kliniska roller och vårduppgifter.

Våra “Aide-appar” är avsedda att ge de kliniska teamen tillgång till viktig patientinformation på deras mobila enheter (Android och iOS). På detta sätt behöver vårdpersonalen spendera mindre tid på att söka efter patientinformation och därför få mer tid på att fokusera på det som är viktigt: Patientvård.

Med våra “Aide-appar” kan vårdpersonal få tillgång till patientinformation var som helst och när som helst för att stödja förbättrat kliniskt beslutsfattande. Detta sparar tid och pengar och i slutändan förbättras patientvården.

 • Erbjuder en enhetlig bild av patientens kliniska information
 • Möjliggör ökad mobilitet för vårdpersonal
 • Förbättrar patientsäkerheten genom att tillhandahålla snabb och korrekt information
 • Förbättrar kliniskt beslutsstöd

ClinicalAide erbjuder vårdpersonal:

Key Benefits

 • Sammanfattnings och detaljvy över problem, allergier, varningar, avancerade direktiv, procedurer, samtycke, vårdtillfällen, dokument, (formulär, brev, anteckningar) och arbetslista
 • Vyer med flera listor, översikt för arbetslistor och inställningar
 • Medicin: Sammanfattnings-, list- och diagramvyer 
 • Resultat och observationer (sammanfattning, & grafiska vyer i tabellformat)
 • Åtkomst till annan lösning (3dje-part)

Key features

 • Lägre kostnader, bättre resultat
 • En sammanhållen mobil lösning
 • Förbättrat beslutsstöd
 • Bättre patienthantering och engagemang
 • Patientsäkerhet

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser