TOPICA

TOPICA är Dedalus innovativa plattform för utveckling av kliniska kvalitetsdatabaser genom övervakning och utbyte av data mellan vårdsystemen.

Det finns ett stort behov av att samla den exponentiellt växande mängden data som registreras och lagras dagligen i de många IT-systemen inom vården för att identifiera och förstå data på nya sätt och för att upptäcka orsakssamband och evidens. TOPICA är plattformen som kan samla denna information genom att sätta upp kliniska databaser som samlar in utsedda data.

TOPICA integreras med många andra lösningar och databaser, t.ex. journalsystem, och samlar in data som är viktiga. En grupp eller forsknings- eller screeningprojekt där data sammanställs från olika system men också manuella eller robotinmatningar som sker direkt i lösningen. Historiska data kan också inkluderas. Plattformens inbyggda rapporteringsverktyg möjliggör individuell rapportering och data kan också användas med de flesta Business Intelligence-lösningar.

TOPICA-plattformen är grunden för många danska screeningprojekt, t.ex. programmet för screening av tarmcancer och det danska lungcancerregistret. Plattformen kan distribueras i alla miljöer eller länder.

Key Benefits

  • Mångsidig plattform med oändliga tillämpningar
  • Data kan samlas in genom integrering och manuella inmatningar eller robotinmatningar
  • Beprövad och robust

Key features

  • Integreras enkelt i andra lösningar och databaser
  • Inbyggt dynamiskt rapporteringsverktyg
  • Helt anpassningsbar

« »

"*" indicates required fields

Select what kind of information you need:

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser