amPHI PREHOSPITAL – FÖRBÄTTRA DET AKUTA OMHÄNDERTAGANDET OCH HELA VÅRDKEDJAN

Patientjournalen amPHI täcker hela den prehospitala vårdkedjan från upphämtningsplats till akutavdelning och inskrivning.

Request a brochure, book a product demo or simply ask a question: our specialists are at your disposal to answer to all your needs or questions.

 

Den prehospitala vårdkedjan är den sjukvård som utförs mellan att vårdbehovet uppkommit och att patienten inkommit till akutmottagningen, och kan utgöras av exempelvis ambulans- eller akutsjukvård. Under detta steg i vårdkedjan är det viktigt att informationen från ambulansen når sjukhuset så snabbt som möjligt.

Med amPHI har ambulanspersonalen rätt verktyg för att börja registrera patientdata redan vid olycksplatsen och under körningen till sjukhuset.

Med start vid tidpunkten för upphämtningen skickar amPHI information om patientens tillstånd och initiala behandling från ambulansen till akutmottagningen och den medicinska rådgivaren.

All information om patientens tillstånd registreras kontinuerligt och intuitivt på en pekskärm under den prehospitala åtgärden vilket hjälper till att säkerställa vårdprocess, snabb diagnos och effektiv behandling. Vitalparametrar och annan data från ambulansens patientmonitor överförs sedan automatiskt via mobilnätet till sjukvården från amPHI.

amPHI är en unik lösning på marknaden som erbjuder patienten bästa möjliga behandling genom tidig, enkel och snabb insamling av relevanta patientdata, samtidigt som information förs vidare genom helavårdkedjan.

Se den här videon på amPhi

Aktuell närvaro

Dedalus är en av de ledande nordiska leverantörerna av unika prehospitala mjukvarulösningar till sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att leverera överlägsna produkter till den prehospitala sektorn, såväl som till sjukhus.

Key Benefits

  • Registrering av behandlingar, mediciner och annat kan ske i realtid
  • Riktlinjer för behandling baserat på patientens tillstånd och diagnos
  • Direkt tillgång till patientens tidigare inskrivningshistorik
  • Enkel åtkomst för ambulanspersonal som arbetar i en stressig miljö

Key features

  • Pekskärm för intuitiv och enkel inmatning i ambulansen
  • Möjlighet att lägga till andra behandlingsscheman (trauma, triage med mera)
  • Online-lösning som kommunicerar med patientjournaler och personalen på akutmottagningen
  • FHIR-baserad integrationsplattform stödjer avancerad integration och kontrollpaneler

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser