NurseAide

Förbättra patientvården med en effektiv mobil lösning

NurseAide är en mobil assistent som hjälper vårdpersonal kontrollera schemalagda behandlingar, registrera mediciner och utförda åtgärder snabbt och enkelt. NurseAide kan användas på en “smartphone” och blir därmed ”en assistent i fickan” som kan vara till hjälp i en tidspressad hälso- och sjukvårdsmiljö. Applikationen (“Appen”) är fokuserad på vårdplatsnära observationer följsamhet för behandling/medicinering och kan integreras för maximal interoperabilitet (FHIR).

Sjuksköterskor är ständigt är på språng och NurseAide ökar deras mobilitet och effektivitet genom att ge tillgång till viktig information för att slippa återvända till receptionen lika ofta.

Målet med våra “Aide-appar” är att ge vårdpersonalen tillgång till viktig patientinformation på mobila enheter (Android och iOS). På detta sätt behöver vårdpersonalen spendera mindre tid på att söka efter patientinformation och därför få mer tid på att fokusera på det som är viktigt: Patientvård.

Med våra “Aide-appar” kan vårdpersonal få tillgång till patientinformation var som helst och när som helst för att stödja kliniskt beslutsfattande. Detta sparar både tid och pengar och i slutändan förbättras även patientvården.

 • Erbjuder en enhetlig bild av patientens kliniska information
 • Möjliggör ökad mobilitet för vårdpersonal
 • Förbättrar patientsäkerhet genom att tillhandahålla snabb och korrekt information
 • Förbättrar kliniskt beslutsstöd

Key Benefits

 • Ökad mobilitet
 • En sammanhållen mobil lösning
 • Flexibelt beslutsfattande
 • Ökad patientsäkerhet

Key features

 • Omedelbara aviseringar
 • Säkerhet enligt branschstandard
 • Hantering av patientvård
 • Smart vårdplanering
 • Optimal interoperabilitet

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser