CONNECTEDCARE

Möjliggör sammanhållen vård via flera organisationer och parter genom användning av effektiva digitala verktyg där fokus är på populationens hälsobehov med integrerat vårdförlopp för att stödja patienterna.

Integrerad och “Connected Care” är två växande koncept som har potential för personanpassad hälso- och sjukvård. Omstruktureringen av vårdmodeller och implementering av nya system möjliggör ett samordnat vårdprogram och avancerade interventionsmöjligheter för tjänster runt medicinska beslutsstöd och individualiserad hälso- och sjukvård. Dessutom tillhandahåller det anslutna ekosystemet en plattform för att följa och stödja personer via hälso- och sjukvårdssystem i deras vardagliga aktiviteter. Detta ger en god mängd information.

Dedalus erbjuder en mängd innovativa lösningar och stödjer hälso- och sjukvård via flera organisationer och parter och tillhandahåller effektiv vårdplanering och effektiva digitala verktyg för vårdprocessen.

Den radikala förändringen: Från ”Sporadisk centrerad vård” till ”Sammanhållen vård”.

Våra lösningar erbjuder en lösning på dagens utmaning: Att skapa tjänster för en kontinuerlig hälso- och sjukvård och holistiskt hantera hela ”vårdprocessen”. Vår lösning förenklar förhållandet mellan patient och berörda parter både allmänna och privata. Den kan stödja verksamheter som har applikationer för att dela metodik, verktyg och erfarenhet för en homogen lösning och beteende för de som har ansvar för patienten.

Med “Connected Care” menar vi ett integrerat, digitaliserat system som gör det möjligt att:

  • Involvera patienten under vårdprocessen
  • Stödja vårdpersonal vid bedömningen av patientens tillstånd med hjälp av uppkoppling/programvara och plattformar för flera discipliner
  • Analysera data för att korrekt rikta behandlingar och vårdprocesser (resultat)

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser