PERSONAS

Förbättrar vården genom ändrad upplevelse för både patient och vårdpersonal

Kliniskt tillämpning av ett journalsystem är det enskilt största hindret för att förverkliga fördelarna med investeringar.PERSONAS förändrar hur vårdpersonal interagerar med patienter så att vårdteamen kan fokusera mer på patienten och mindre på teknik. Det erbjuder ett intelligent användargränssnitt som är specifikt för vårduppgift, roll och klinisk process som genomförs.

Lösningen integrerar arbetsprocesser, patientinformation och automatiserar skapandet av patientanteckningar. På detta sätt kan vårdgivare fokusera mer på hälso- och sjukvård och mindre på administrativa åtgärder eller att söka efter relevant information. Med hjälp nydanande teknik såsom maskininlärning och artificiell intelligens analyserar PERSONAS innehållet i patientjournalen och tar fram relevant information för orsak till att patienten kontaktat vården. Detta leder till en bättre personlig hälso- och sjukvård och ett förebyggande program vilket i sin tur minskar kostsamma och oplanerade vårdtillfällen.

Key Benefits

  • Digitalisering av journalsystemet kan förbättras genom att använda banbrytande teknik såsom taligenkänning, naturlig språkförståelse, maskininlärning och artificiell intelligens för att stödja vårduppdrag och användarupplevelsen.
  • Förbättra kvaliteten på patientvården genom att erbjuda kunskaps- och evidensbaserad stöd till vårdpersonal för att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt
  • Minska den administrativa bördan för vårdpersonal.

Key features

  • Intelligent användargränssnitt
  • Integrerade vårdplaner och kliniskt beslutsstöd
  • Integrerad taligenkänning och naturlig språkförståelse
  • Kan integreras till valfritt journalsystem genom användning av aktuell standard (HL7 FHIR).

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser