Et nyt niveau inden for sundhed - behandling og pleje

Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust

Find ud af mere

Opbygning af et Nationalt, Patientcentreret, Digitalt Sundhedssystem

Andorras nationale sundhedsvæsen – Andorra

Find ud af mere

Integrering af journaler og forbedring af patientsikkerheden

University Hospitals of Morecambe Bays NHS-hjælpefond

Find ud af mere

Streamlining til et moderne system

MidCentral DHBs hospital – New Zealand

Find ud af mere

"En borger - en journal" E-sundhedssystem

Sundhedsministeriet i Brunei

Find ud af mere

Hospital opnår HIMSS 6 certificering med EPJ-System

Ain Al Khaleej Hospital

Find ud af mere

DIN ROLLE

EN UNIK TILGANG: CONTINUUM OF CARE

Fra den “episodecentreret” tilgang med enkeltstående behandlinger til det sammenhængende patientforløb “Continuum of Care

DEDALUS
-PLATFORMEN

Sand integrering af tjenester og ydelser i hele det sammenhængende patientforløb “Continuum of Care” realiseres gennem en dedikeret platform, der tilbyder fuld semantisk interoperabilitet baseret på åbne standarder (FHIR), hvilket muliggør en modernisering af eksisterende applikationer og etablering af et åbent økosystem af løsninger, der bruger åbne APIer “API Economy”.

  • Forebyggelse
  • Tidlig opsporing
  • Diagnose
  • Behandling
  • Genoptræning
  • Opfølgning
  • "End of Life"
Forebyggelse

Vi identificerer primær forebyggelse i tre forskellige spor: Lovgivning, styrkelse af patientens handlemuligheder og immunisering med fokus på to perspektiver: patienten og samfundet.

Tidlig opsporing

Klinisk evidens viser, at der inden for onkologi og kardiologi er behov for tidlig diagnose og behandling. I ‘Continuum of Care’ er det fundamentalt, at bruge fleksible løsninger til at understøtte klinikernes muligheder for tidlig opsporing og diagnose.

Diagnose

Stadig hurtigere, prædiktive og effektive tests. Store konsoliderede laboratorier. Udviklingen i digital patologi. For at kunne garantere effektiviteten og sikkerheden af disse processer er der behov for holistiske løsninger, networking, projekterfaring og kompetencer.

Behandling

Alle interessenter har behov for komponenter som understøtter informationsdeling, kliniske og sygeplejemæssige vurderinger, administrering af lægemidler og integrering med robot- eller udstyrsteknologi.

Genoptræning

Genoptræning er en af de vigtigste faser i patientforløbet. Betydningen af dette øges med den betydelige stigning i forventet levetid og deraf relaterede kroniske sygdomme og handicap. “Continuum of Care” har behov for løsninger til korrekt planlægning, levering og styring af aktiviteter og ressourcer.

Opfølgning

Indholdet af de aktiviteter, der udgør plejeforløbet efter behandling og indlæggelse kræver, at patienten er dybt involveret og hurtigt bliver informeret om behandlingsplanen, samt bliver hjulpet til at følge denne i hjemmet.

"End of Life"

Patienter, deres familie og læge støttes af et tværfagligt team af specialister, der kan dele kliniske, plejemæssige, psykologiske samt sociale data og tilgå disse data både på hospitalet, på plejehjemmmet og direkte i hjemmet.Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser