VERBONDEN ZORG

Realiseer een Zorgcontinuüm voor diverse organisaties en belanghebbenden door te focussen op de behoeften voor volksgezondheid, met geïntegreerde zorgtrajecten en doeltreffende digitale tools voor de ondersteuning van de zorg en gezondheid van de patiënt.

National & Regional Healthcare Authority
Public Health and Social Care Provider
Private Health and Social Care Provider
Primary Care & General Practitioner
Patient & Citizen

Geïntegreerde zorg en verbonden zorg (‘connected care’), zijn twee snel evoluerende concepten die zich richten op de personalisering van de zorg. Enerzijds maakt de herstructurering van zorgmodellen en de invoering van nieuwe systemen en gecoördineerde zorgprogramma’s met coaching en geavanceerde interventiemogelijkheden, medische beslissingsondersteuning en gepersonaliseerde zorgdiensten mogelijk. Anderzijds biedt het connected health ecosysteem een platform om burgers via persoonlijke gezondheidssystemen te volgen en te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, waardoor een ongekende rijkdom aan gegevens ontstaat.

Dedalus biedt een reeks van innovatieve oplossingen, die een Zorgcontinuüm creëren voor diverse organisaties en belanghebbenden, met geïntegreerde zorgtrajecten en doeltreffende digitale tools voor de ondersteuning van de zorg en gezondheid van de patiënt.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Klinisch coördinatiecentrum

Real-time informatie over gezondheidszorg in actie

Lees meer

De radicale verandering: van de ‘episode-centrische benadering’ naar het Zorgcontinuüm.

Onze oplossingen spelen in op de uitdaging van vandaag: diensten creëren in een Zorgcontinuüm om het complete patiëntentraject holistisch te beheren. Ons systeem vereenvoudigt de relatie tussen de patiënt en alle betrokkenen, zowel van openbare als particuliere instellingen, en kan professionals ondersteunen door applicaties te leveren voor het delen van methodologieën, hulpmiddelen en ervaring om een homogene aanpak te verzekeren bij alle gezondheidswerkers die met de patiënt werken.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Klinisch coördinatiecentrum

Real-time informatie over gezondheidszorg in actie

Lees meer

Met verbonden zorg bedoelen we een geïntegreerd, digitaal model waarbij we:

  • patiënten betrekken gedurende het zorgproces (patiënttraject);
  • Clinici ondersteunen bij de beoordeling van de toestand van de patiënt, ook met behulp van remote services/hardware en platformen voor multidisciplinaire activiteiten;
  • gegevens analyseren om behandelingen en zorgprocessen (uitkomsten) correct op het doel af te stemmen.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Klinisch coördinatiecentrum

Real-time informatie over gezondheidszorg in actie

Lees meer

Met onze benadering van het Zorgcontinuüm kunnen huisartsen alle data van patiënten rechtstreeks controleren en bekijken dankzij de telemonitoring die via FHIR-infrastructuur wordt gedeeld met het controlecentrum.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Klinisch coördinatiecentrum

Real-time informatie over gezondheidszorg in actie

Lees meer

Webgebaseerde oplossingen voor burgers om in contact te blijven met professionals gedurende het complete zorgtraject.

Klinisch coördinatiecentrum

Real-time informatie over gezondheidszorg in actie

Lees meer

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser