PRIMÄRVÅRD & ALLMÄNLÄKARE

Stödja primärvården, vårdcentraler och enskilda läkare med effektiva och lättanvända “verktyg” som förbättrar vårdförloppet och effektiviteten runt hanteringen av patienter.

Nationell & Regional hälso- och sjukvårdsmyndighet
Offentlig hälsovård och social omsorg
Primärvård & allmänläkare

Primärvård är en mycket viktig del av ett gediget, tillförlitligt och effektivt hälso- och sjukvårdssystem. Alla olika aktörer som ansvarar för primärvården måste kunna lita på integrerade lösningar som kan stödja hanteringen av folkhälsan. Primärvårdens roll är nyckeln till detta. Den representerar en kontaktpunkt för patienten som kan påverka patientens livsstil och välbefinnande. Dedalus erbjuder olika lösningar som kan stödja alla primärvårdsenheter och dagliga aktiviteter för läkare med effektiva och lättanvända “verktyg” som kan förbättra kvaliteten, tid med patienten och även effektiviteten.

VITAE Suite

VITAE Suite är en lösning för offentliga och privata vårdgivare som täcker både hemsjukvård, omsorg, socialtjänst samt träning och rehabilitering. VITAE erbjuder ett användarvänligt, specialanpassat användargränssnitt för varje enskild användare och lösningen ger många möjligheter till integrationer

Läs mer

Våra lösningar underlättar informationsutbytet mellan sjukhus, region och kommuner och skapar ett gemensamt ekosystem för hälso- och sjukvården.
I detta kan alla aktörer, från patienter till vårdgivare, vårdpersonal och nationella/regionala/kommunala instanser effektivt samarbeta för att förbättra faktorer som kan påverka individens hälsa.

VITAE Suite

VITAE Suite är en lösning för offentliga och privata vårdgivare som täcker både hemsjukvård, omsorg, socialtjänst samt träning och rehabilitering. VITAE erbjuder ett användarvänligt, specialanpassat användargränssnitt för varje enskild användare och lösningen ger många möjligheter till integrationer

Läs mer

Tack vare våra anpassade lösningar för primärvård kan läkare ansluta direkt till olika specialiteter, vårdinstanser och patienter och på så sätt förbättra processen för ordination, inskrivning, rapportering och dokumentation i patientjournalen.

VITAE Suite

VITAE Suite är en lösning för offentliga och privata vårdgivare som täcker både hemsjukvård, omsorg, socialtjänst samt träning och rehabilitering. VITAE erbjuder ett användarvänligt, specialanpassat användargränssnitt för varje enskild användare och lösningen ger många möjligheter till integrationer

Läs mer

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser