LIFESCIENCE

Lösningar för att stödja digitaliseringen av life science organisationer. Våra lösningar hjälper till med att förenkla komplexa processer och genomföra effektivare åtgärder.

Nationell & Regional hälso- och sjukvårdsmyndighet
Offentlig hälsovård och social omsorg
Privat hälsovård och social omsorg
Läkemedelsföretag, bioteknologiska företag, organisation för klinisk forskning
Partner

Life Sience organisationer har ett stort behov av verkliga bevis över hela värdekedjan för att förbättra beslutsfattandet och genomföra patientcentrerade strategier som leder till bättre hälsoresultat. Organisationer utmanas med att samla in insikter för åtgärd i en hastighet som krävs för att effektivt förverkliga innovation och ny terapi.

Dedalus Open Health Connect for Life Sciences konsoliderar hälso- och sjukvårdsinformation från flera källor och gör det möjligt att använda en enda källa för exakt beslutsfattande under hela livscykeln för läkemedelsutveckling. Den informationen som erhålls genom en individualiserad lösning för patientupplevelse och en enhetlig dataplattform hjälper företag inom livsvetenskaper att få nya, målinriktade och effektiva behandlingar till marknaden snabbare.

OpenHealthConnect

Konsolidera datauppsättningar om hälso- och sjukvård från flera källor för bättre beslutsfattande under hela läkemedlets livscykel

Läs mer

Life Science organisationer har ett stort behov av verkliga bevis över hela värdekedjan för att förbättra beslutsfattandet och genomföra patientcentrerade strategier som leder till bättre hälsoresultat. Organisationer utmanas med att samla in insikter för åtgärd i en hastighet som krävs för att effektivt förverkliga innovation och ny terapi.

Dedalus Open Health Connect for Life Sciences konsoliderar hälso- och sjukvårdsinformation från flera källor och gör det möjligt att använda en enda källa för exakt beslutsfattande under hela livscykeln för läkemedelsutveckling. Den informationen som erhålls genom en individualiserad lösning för patientupplevelse och en enhetlig dataplattform hjälper företag inom livsvetenskaper att få nya, målinriktade och effektiva behandlingar till marknaden snabbare.

OpenHealthConnect

Konsolidera datauppsättningar om hälso- och sjukvård från flera källor för bättre beslutsfattande under hela läkemedlets livscykel

Läs mer

Life Science organisationer har ett stort behov av verkliga bevis över hela värdekedjan för att förbättra beslutsfattandet och genomföra patientcentrerade strategier som leder till bättre hälsoresultat. Organisationer utmanas med att samla in insikter för åtgärd i en hastighet som krävs för att effektivt förverkliga innovation och ny terapi.

Dedalus Open Health Connect for Life Sciences konsoliderar hälso- och sjukvårdsinformation från flera källor och gör det möjligt att använda en enda källa för exakt beslutsfattande under hela livscykeln för läkemedelsutveckling. Den informationen som erhålls genom en individualiserad lösning för patientupplevelse och en enhetlig dataplattform hjälper företag inom livsvetenskaper att få nya, målinriktade och effektiva behandlingar till marknaden snabbare.

OpenHealthConnect

Konsolidera datauppsättningar om hälso- och sjukvård från flera källor för bättre beslutsfattande under hela läkemedlets livscykel

Läs mer

Life Science organisationer har ett stort behov av verkliga bevis över hela värdekedjan för att förbättra beslutsfattandet och genomföra patientcentrerade strategier som leder till bättre hälsoresultat. Organisationer utmanas med att samla in insikter för åtgärd i en hastighet som krävs för att effektivt förverkliga innovation och ny terapi.

Dedalus Open Health Connect for Life Sciences konsoliderar hälso- och sjukvårdsinformation från flera källor och gör det möjligt att använda en enda källa för exakt beslutsfattande under hela livscykeln för läkemedelsutveckling. Den informationen som erhålls genom en individualiserad lösning för patientupplevelse och en enhetlig dataplattform hjälper företag inom livsvetenskaper att få nya, målinriktade och effektiva behandlingar till marknaden snabbare.

OpenHealthConnect

Konsolidera datauppsättningar om hälso- och sjukvård från flera källor för bättre beslutsfattande under hela läkemedlets livscykel

Läs mer

Life Science organisationer har ett stort behov av verkliga bevis över hela värdekedjan för att förbättra beslutsfattandet och genomföra patientcentrerade strategier som leder till bättre hälsoresultat. Organisationer utmanas med att samla in insikter för åtgärd i en hastighet som krävs för att effektivt förverkliga innovation och ny terapi.

Dedalus Open Health Connect for Life Sciences konsoliderar hälso- och sjukvårdsinformation från flera källor och gör det möjligt att använda en enda källa för exakt beslutsfattande under hela livscykeln för läkemedelsutveckling. Den informationen som erhålls genom en individualiserad lösning för patientupplevelse och en enhetlig dataplattform hjälper företag inom livsvetenskaper att få nya, målinriktade och effektiva behandlingar till marknaden snabbare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser