OFFENTLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG

En innovativ lösning för att stödja samarbetet mellan alla aktörerna i den offentliga hälso- och sjukvården samt socialomsorgen och hjälpa dem att tillhandahålla bästa möjliga resultat för patienterna.

De flesta experter har länge varit överens om att vad som bestämmer individens hälsa är en kombination av beteende, medicin och den hälso- och sjukvård som erhållits, såväl som en genetisk predisposition samt miljöfaktorer. Vi fokuserar på interoperabilitet av kunskap, proaktiva och uppgiftsinriktade lösningar samt ett stödjande samarbete med patienten i centrum.
Vi tillhandahåller lösningar som hjälper varje organisation och användare att prestera sitt bästa och vara i fas med resten av det tvärvetenskapliga teamets interagerande i behandlingen av den enskilda patienten.
Dedalus arbetar aktivt för att varje aktör inom hälso- och sjukvården kan samarbeta effektivt för att tillhandahålla bästa möjliga resultat för varje individs hälsa.

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser