Integrera journaler och förbättra patientsäkerhet

University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust

Från mödravård i Lancaster till onkologi i Barrow-In-Furness: University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust (UHMBT) betjänar en stor population med spridning över mer än 2.500 kvadratkilometer i nordvästra England. För att uppnå målet att ge säker patientvård med högre kvalitet insåg UHMBT att man behövde ändra från pappersbaserad journal till ett digitalt journalsystem som kunde säkerställa att vårdpersonal kan nå patientinformation var som helst.

UHMBT ingår i National Health Service (NHS) Foundation Trust som betjänar över 350.000 människor i södra Cumbria och norra Lancashire via vårdinstanser i Morecambe Bay-området. År 2010 blev UHMBT den först i NHS att implementera DXC Technologys journalsystem Lorenzo som sedan dess gett en mängd fördelar.

Digitaliseringen är nyckeln till UHMBT:s initiativ med avsikt att i stor utsträckning reducera mängden pappersdokumentation.

Pappersdokumentation kan inte elimineras helt men Dedalus lösningar möjliggör att merparten av patientinformationen kan registreras och delas elektroniskt för att samla patientinformation till en enda journal.

Dr. Colin Brown, Chief Clinical Information Officer för UHMBT, säger “Vi behövde digitalisera våra journaler för att kunna tillhandahålla korrekt informationen vid vårdtillfällen där vårdpersonalen vårdar patienter så att vi kunde fatta rätt beslut i rätt tid och för att bättre information skulle leda till bättre beslut och bättre resultat.”

Ökad patientsäkerhet

Utmaning:

  • Tillhandahålla en enda integrerad patientjournal som i hög grad reducerar pappersbaserad journalhantering
  • Ge elektronisk åtkomst till patientjournaler var som helst inom sjukhuset och även utanför
  • Ge möjlighet att komma åt patientinformation för att förbättra resultat

Lösning:

  • Central lagring av journaler via Lorenzo, Dedalus journalsystem
  • Integrera olika former av patientinformation inom Lorenzo-systemet
  • Implementera interaktiva visuella översikter (s.k. ”Dashboards”) som ger patientinformation i realtid.

Resultat:

  • Åtkomst till patientjournaler, ökad effektivitet, förbättrad patientsäkerhet
  • Möjlighet att ge vårdpersonalen en realtidsvy av patienten från alla platser på sjukhuset.
  • Tidsbesparing för läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser