Bygga ett nationellt patientfokuserat digitalt hälso- och sjukvårdssystem

Andorra National Health Service – Andorra

I likhet med de flesta europeiska länder driver Andorra en nationell hälso- och sjukvård. På det lokala katalanska språket är detta känt som “SAAS” (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària) vilket är Andorras nationella hälso- och sjukvård skapat 1986 vilket administrerar och hanterar landets allmänna hälso- och sjukvårdsresurser. Detta består av 1 sjukhus, 11 primärvårdsenheter, 1 social- och hälsovårdscentral och 1 enhet för skolhälsovård. SAAS påbörjade sin digitala resa 2004 med ett projekt för att skapa ett system för elektronisk patientjournal. För att skapa detta system vände sig SAAS till Dedalus för att få hjälp.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser