PRIMÄRVÅRD & ALLMÄNLÄKARE

En uppsättning lösningar för att hjälpa vårdgivarna i varje kontakt med en patient och deras vårdval.

Ett urval av lösningar för att hjälpa läkarna med den första, viktigaste kontakten med patienterna och för att bestämma korrekta vårdvägar och ge verktyg för att stödja patientens väg.

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser