REGIONER & NATIONELLA  HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMYNDIGHETER

En innovativ lösning (plattform) för hälso- och sjukvård som ger en helhetssyn över hela vårdkedjan – allt i enlighet med lagar för att öka patientsäkerheten och den personliga integriteten.

Med en ledande roll på marknaden för offentlig hälso- och sjukvård, stöd till tusentals sjukhus och lokala vårdinrättningar, erbjuder Dedalus sin stora erfarenhet på alla områden för att tillhandahålla kompletta lösningar för människors olika hälsoproblem i varje period av livet.

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser