DIAGNOSTISKT NÄTVERK

Dedalus lägger grunden för ett ändamålsenligt ekosystem för att ansluta specialiteter, olika discipliner och laboratorier.

Den växande efterfrågan på ett fullt integrerat vårdsystem betyder att vi måste bygga ett nätverk som kopplar ihop alla områden; doktorer, sjuksköterskor, specialister, laboratorier, sjukhus, vårdcentraler såväl som andra specialiserade vårdgivare.
Detta ekosystem måste klara en växande komplexitet av processer inom hälso- och sjukvården och behovet att dela kunskap, vårdval, vårdgivare och teknologi, för att expandera och förfina olika behandlingar. Det lyfter fram frågor som att arbeta tvärvetenskapligt, evidensbaserad medicin, vårdkontinuitet, alltid med patienten i centrum.
Digital patologi har en nyckelroll där Dedalus kan maximera produktionen och kvaliteten tack vare vår djupa kunskap av flöden inom patologi.

Dedalus lägger grunderna för ett effektivt ekosystem genom att kombinera en delad databas för klinisk bästa practice och olika protokoll, med en plattform som utvecklas över tiden medan den förblir bakåtkompatibel.

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser