Jämlik tillgång till hälso- och sjukvård är en myt, anser både svenskarna och danskarna

Bara 28 % av svenskarna och 40 % av danskarna är övertygade om att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård.

Bara 28 % av svenskarna och 40 % av danskarna är övertygade om att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård. Det visar en nordisk undersökning bland drygt 2 000 personer som YouGov genomfört för Dedalus. Flertalet tror att tillgången till hälso- och sjukvård påverkas av var man bor, hur gammal man är och vilken inkomst man har.

En undersökning vi gjort tillsammans med YouGov visar tydligt att varken svenskarna eller danskarna håller med om att befolkningen har lika tillgång till vård, trots att båda länderna har detta som mål. Däremot har svenskar och danskar lite olika syn på orsakerna. I båda länderna tror man att ålder, bostadsort och inkomst spelar störst roll – men första, andra och tredje plats skiljer sig procentuellt.

Sverige:

  1. Ålder 42 %
  2. Bostadsort 37 %
  3. Inkomst 31 %.

Danmark:

  1. Bostadsort 38 %
  2. Ålder 29 %
  3. Inkomst 26 %

Digitalisering och delning av hälsoinformation ger mer jämlik tillgång till vård

I undersökningen har vi också tittat närmare på vad befolkningen menar att vi kan göra för att få en större jämlikhet. I Sverige anser flest att jämlikheten skulle kunna öka ”om vi hade fler mobila enheter med sjukvårdspersonal och lokala sjukhus” (58 %). I Danmark anser flest att jämlikheten skulle kunna öka ”om mer information digitaliserades och om alla yrkesgrupper i vårdkedjan var uppdaterade och hade tillgång till samma information” (60 %).

Det är tydligt att deltagarna i undersökningen, både i Sverige och i Danmark, i stor utsträckning tror att digital tillgång och delning av hälsoinformation skulle göra hälso- och sjukvården mer jämlik.

Sverige:

  • 58 % anser att jämlikheten skulle kunna öka ”om vi hade fler mobila enheter med sjukvårdspersonal och lokala sjukhus”.
  • 54 % anser även att jämlikheten skulle kunna öka ”om mer information digitaliserades och om alla yrkesgrupper i vårdkedjan var uppdaterade och hade tillgång till samma information”.

Danmark:

  • 60 % anser att jämlikheten skulle kunna öka ”om mer information digitaliserades och om alla yrkesgrupper i vårdkedjan var uppdaterade och hade tillgång till samma information”.
  • 58 % anser även att jämlikheten skulle kunna öka ”om vi hade fler mobila enheter med sjukvårdspersonal och lokala sjukhus”.

Data kan ge bättre hälsa och mer jämlikhet

Både Sverige och Danmark lyfts ofta fram som länder som är digitaliserade i stor utsträckning, även inom hälso- och sjukvården. Vi på Dedalus håller med om det, men det finns mycket hälsodata inom vården som vi inte använder. Hälso- och sjukvården har ännu inte, i tillräcklig grad prioriterat digitala verktyg som kan ge personalen åtkomst till värdefulla hälsodata tvärs över olika sektorer. Oavsett om man kommer till ett universitetssjukhus, ett närsjukhus eller en mobil vårdenhet är det viktigt att alla, även patienterna, har all information tillgänglig. Det är något såväl svenskarna, danskarna och vi tror kan öka tillgången till jämlik hälso- och sjukvård.

Du kan läsa mer om undersökningen hos Praktisk Medicin.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser