DIAGNOSTISCH NETWERK

Dedalus legt de basis voor een doeltreffend diagnostisch netwerk om specialismen, disciplines en laboratoria met elkaar te verbinden.

De groeiende vraag naar geïntegreerde zorg en genetwerkte organisatie van diensten maakt het nodig om diagnostische netwerken op te zetten voor de verbinding en integratie van zorgverleners, specialismen, disciplines, laboratoria, ziekenhuizen en andere gespecialiseerde zorgomgevingen.

Een dergelijk netwerk moet inspelen op de toenemende complexiteit van processen binnen de gezondheidszorg en op de behoefte van zorgverleners om kennis, vaardigheden, zorgtrajecten en technologie te delen om een meer uitgebreide en complete diagnostiek mogelijk te maken. Het onderstreept het belang van zaken, zoals multidisciplinair werken, evidence based geneeskunde, continuïteit van zorg, en zorgt ervoor dat de patiënt te allen tijde centraal blijft staan in de zorg.

Een sleutelrol is voorbehouden aan digitale pathologie, een discipline waarvan Dedalus de voordelen kan maximaliseren dankzij de diepgaande kennis van de workflow en de trajecten.

Dedalus legt de basis voor een doeltreffend diagnostisch netwerk door een gedeelde opslagplaats van beproefde klinische praktijken en protocollen te combineren met een platform dat in de loop van de tijd evolueert en toch terugwaarts compatibel blijft.

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser